.

TV PROGRAM

14.07. 12:58

Naháňka klubu Dámy české myslivosti v Hartmanicích

14.07. 13:18

Les pro lidi i myslivost v Hradci Králové

14.07. 13:29

Rozhovor s Jiřím Formánkem o kynologických soutěžích

14.07. 13:39

Obora Hukvaldy

14.07. 13:48

Rozhovor s Janou Adámkovou o soutěži Honitba roku

14.07. 13:57

Jan Hlaváč - fotograf

14.07. 14:18

Rozhovor s Antonínem Havlátem o fotografování

14.07. 14:28

NP Šumava - péče o jelení zvěř

14.07. 14:39

Rozhovor s Danem Kobrem o vtipných zážitích z honitby

14.07. 14:48

Návštěva sokolníků na Sychrově

14.07. 14:57

Rozhovor s Jaroslavem Špronglem nejen o soudničkách

14.07. 15:17

Naháňka Višňová - Loučná

14.07. 15:27

Rozhovor s Janem Dudou o práci odborného lesního hospodáře

14.07. 15:37

O výchově loveckých psů s Pavlem Thielem

14.07. 15:47

Rozhovor s Bohumírem Freibergem nejen o myslivosti na Ústecku

14.07. 15:57

Myslivecké zbraně - brokovnice

14.07. 16:20

Chovatelská stanice Spanilá Jolanta

14.07. 16:29

Rozhovor s Danem Kobrem o myslivosti na Smržovce

14.07. 16:38

Příběhy opuštěných loveckých psů

14.07. 16:49

Rozhovor s Jitkou Vaňkovou Přibylovou o dráze spisovatelky

14.07. 17:08

Zajíc polní

14.07. 17:19

Rozhovor s Janem Dudou nejen o přístupu Lesů ČR

14.07. 17:29

Národní myslivecké slavnosti na zámku Ohrada

14.07. 17:39

Rozhovor s Jiřím Kasinou o myslivosti jako takové

14.07. 17:49

Myslivecká knihovna OMS Olomouc

14.07. 18:10

Rozhovor s Jaroslavem Kočárkem nejen o srážkách se zvěří

14.07. 18:20

Jaroslav Vogeltanz - fotograf

14.07. 18:30

Rozhovor s Adamem Simandelem o fotografiích nejen z cestování

14.07. 18:41

Jelenec běloocasý

14.07. 18:51

Rozhovor s Janem Korytářem o myslivosti a lese

14.07. 19:14

Memoriál Miroslava Emingera

14.07. 19:24

Rozhovor s Jiřím Formánkem o chovu německých krátkosrstých ohařů

14.07. 19:34

V dílně u rytce Zdeňka Caprina Nadymáčka

14.07. 19:44

Rozhovor s Andreou Güttlerovou o práci v PR a marketingu ČMMJ

14.07. 19:54

Výstava trofejí OMS Nymburk

14.07. 20:14

Rozhovor s Danielem Švrčulou nejen o projektu FACE Manifestace biodiverzity

14.07. 20:24

Ženy a lov

14.07. 20:34

Rozhovor s Jiřím Kasinou o práci v časopisu Myslivost

14.07. 20:44

Velšteriér jako pracovní pes

14.07. 20:55

Rozhovor s Janem Dudou o současném stavu lesů

14.07. 21:16

Myslivecký kroužek na ZŠ Dolní Radechová

14.07. 21:26

Rozhovor s Alexandrem Vrágou o lukostřelbě

14.07. 21:36

Naháňka MS Barchovan

14.07. 21:46

Rozhovor s Denisou Albaniovou o její cestě k fotografování

14.07. 21:57

S Pavlem Schererem o srnčí zvěři - výživa srnčí zvěře

14.07. 22:17

Rozhovor s Janem Korytářem o vodě v přírodě

14.07. 22:28

Myslivecké zbraně - střelivo do kulovnice

14.07. 22:37

Rozhovor s Bohumírem Freibergem o jeho životě

14.07. 22:47

Obora Janovice

14.07. 22:57

Rozhovor s Jaroslavem Kočárkem o problematice pronájmu honiteb

14.07. 23:17

Pavel Moulis - vedoucí Záchranné stanice Rokycany

14.07. 23:27

Rozhovor s Denisou Albaniovou o fotografiích přírody

14.07. 23:38

Zbraně hraběte Šporka na Opočně

14.07. 23:48

Rozhovor s Jiřím Kasinou o tom, jak šel čas v časopisu Myslivost

14.07. 23:59

Koncert v Klementinu

15.07. 00:21

Rozhovor s Jaroslavem Špronglem o jeho životě a činnostech

15.07. 00:31

Chov jelenců v Dobříši

15.07. 00:42

Rozhovor s Danem Kobrem nejen o lovu

15.07. 00:52

Úprava srsti velšteriéra

15.07. 01:03

Rozhovor s Jiřím Janotou o ČMMJ

15.07. 01:25

Jak se stát trubačem

15.07. 01:35

Rozhovor s Jiřím Formánkem o jeho cestě ke kynologii

15.07. 01:45

Myslivecké zbraně - střelivo do brokovnice 2

15.07. 01:55

Rozhovor s Adamem Simandelem o foto knize z Kyrgyzstánu

15.07. 02:06

Vypouštění zajíců - HS Prčice

15.07. 02:27

Rozhovor s Hynkem Čechem o nadačním fondu Regi Base I.

15.07. 02:37

Výcvikový den barvářů - Holubník - Jizerské hory

15.07. 02:47

Rozhovor s Jiřím Kasinou nejen o vztahu myslivců a zemědělců

15.07. 02:58

Lov s dravcem

15.07. 03:08

Rozhovor s Janem Vachelem o Střední škole hospodářské a lesnické Frýdlant

15.07. 03:30

Jan Slabý - hudebník, myslivec

15.07. 03:40

Rozhovor s Janem Dudou o vztahu mezi myslivci a lesníky

15.07. 03:50

Záchranná stanice Rokycany

15.07. 04:01

Rozhovor s Alexandrem Vrágou o poplatkových lovech

15.07. 04:12

Dětský myslivecký den na Ohradě

15.07. 04:32

Rozhovor s Adamem Simandelem o jeho cestě k fotografii

15.07. 04:43

Knihovna ČMMJ

15.07. 04:52

Rozhovor s Andreou Güttlerovou o šíření myslivosti do široké veřejnosti

15.07. 05:03

Myslivecké zbraně - střelivo do brokovnice

15.07. 05:14

Rozhovor s Danem Kobrem o historkách z lovu

15.07. 05:34

Chovatelská stanice Flodawelsh

15.07. 05:45

Rozhovor s Janem Kopeckým o klíšťatech

15.07. 05:56

Lovečtí psi MS Barchovan

15.07. 06:06

Rozhovor s Denisou Albaniovou nejen o focení přírody

15.07. 06:16

Bezpečnost psů při lovu - 1. díl

15.07. 06:36

Rozhovor s Bohumírem Freibergem o OMS Ústí nad Labem

15.07. 06:47

Vánoční myslivecké troubení

15.07. 06:56

Rozhovor a Alexandrem Vrágou o lovu

15.07. 07:07

Bažantnice Hluboká nad Vltavou

15.07. 07:29

Jaroslav Horáček - předseda asociace chov. zajíců

15.07. 07:38

Rozhovor s Janou Adámkovou o prostorové orientaci psů

15.07. 07:49

Bezpečnost psů při lovu - 2. díl

15.07. 07:58

Rozhovor s Jitkou Vaňkovou Přibylovou o její cestě k myslivosti

15.07. 08:09

Sbírky loveckých zbraní na Opočně

15.07. 08:31

Rozhovor s Jaroslavem Špronglem o kynologii a myslivosti

15.07. 08:42

Městské lesy v Hradci Králové

15.07. 08:52

Rozhovor s Jiřím Janotou o tom, jak myslivce vnímá veřejnost

15.07. 09:03

Národní sokolnické setkání v Opočně 2019

15.07. 09:13

Rozhovor s Janem Kopeckým o fotografiích zvířat

15.07. 09:34

Využití kalamitních ploch v oboře Janovice

15.07. 09:43

Rozhovor s Janem Matoušem o tom, jak žádat o dotaci v oblasti myslivosti

15.07. 09:54

45. ročník Memoriálu Richarda Knolla

15.07. 10:03

Rozhovor s Janou Votrubovou o chovatelské stanici anglických setrů

15.07. 10:14

Myslivecký kurz v Litoměřicích

15.07. 10:35

Rozhovor s Danielem Švrčulou o organizaci FACE

15.07. 10:46

Naháňka a její tradice

15.07. 10:55

Rozhovor s Janem Matoušem o dotacích pro myslivce a lesníky

15.07. 11:07

Memoriál Karla Podhajského

15.07. 11:16

Rozhovor s Janou Adámkovou nejen o Aujezskyho chorobě

15.07. 11:37

MS Předlánce - Černousy

15.07. 11:47

Rozhovor s Janem Kopeckým o fotografování

15.07. 11:58

Myslivecké zbraně - pušky

15.07. 12:06

Rozhovor s Janou Votrubovou o jejím životě

15.07. 12:17

S Pavlem Schererem o srnčí zvěři - agresivní srnci

15.07. 12:30

Odchov zajíce polního

15.07. 12:41

Rozhovor s Jitkou Vaňkovou Přibylovou o kroužku mladých myslivců a ochránců přírody

15.07. 12:50

Česká zemědělská univerzita v Praze

15.07. 12:59

Rozhovor s Janem Korytářem o projektu Nový prales

15.07. 13:08

Naháňka klubu Dámy české myslivosti v Hartmanicích

15.07. 13:28

Les pro lidi i myslivost v Hradci Králové

15.07. 13:39

Rozhovor s Jiřím Formánkem o kynologických soutěžích

15.07. 13:49

Obora Hukvaldy

15.07. 13:58

Rozhovor s Janou Adámkovou o soutěži Honitba roku

15.07. 14:07

Jan Hlaváč - fotograf

15.07. 14:28

Rozhovor s Antonínem Havlátem o fotografování

15.07. 14:38

NP Šumava - péče o jelení zvěř

15.07. 14:49

Rozhovor s Danem Kobrem o vtipných zážitích z honitby

15.07. 14:58

Návštěva sokolníků na Sychrově

15.07. 15:07

Rozhovor s Jaroslavem Špronglem nejen o soudničkách

15.07. 15:27

Naháňka Višňová - Loučná

15.07. 15:37

Rozhovor s Janem Dudou o práci odborného lesního hospodáře

15.07. 15:47

O výchově loveckých psů s Pavlem Thielem

15.07. 15:57

Rozhovor s Bohumírem Freibergem nejen o myslivosti na Ústecku

15.07. 16:07

Myslivecké zbraně - brokovnice

15.07. 16:30

Chovatelská stanice Spanilá Jolanta

15.07. 16:39

Rozhovor s Danem Kobrem o myslivosti na Smržovce

15.07. 16:48

Příběhy opuštěných loveckých psů

15.07. 16:59

Rozhovor s Jitkou Vaňkovou Přibylovou o dráze spisovatelky

15.07. 17:18

Zajíc polní

15.07. 17:29

Rozhovor s Janem Dudou nejen o přístupu Lesů ČR

15.07. 17:39

Národní myslivecké slavnosti na zámku Ohrada

15.07. 17:49

Rozhovor s Jiřím Kasinou o myslivosti jako takové

15.07. 17:59

Myslivecká knihovna OMS Olomouc

15.07. 18:20

Rozhovor s Jaroslavem Kočárkem nejen o srážkách se zvěří

15.07. 18:30

Jaroslav Vogeltanz - fotograf

15.07. 18:40

Rozhovor s Adamem Simandelem o fotografiích nejen z cestování

15.07. 18:51

Jelenec běloocasý

15.07. 19:01

Rozhovor s Janem Korytářem o myslivosti a lese

15.07. 19:24

Memoriál Miroslava Emingera

15.07. 19:34

Rozhovor s Jiřím Formánkem o chovu německých krátkosrstých ohařů

15.07. 19:44

V dílně u rytce Zdeňka Caprina Nadymáčka

15.07. 19:54

Rozhovor s Andreou Güttlerovou o práci v PR a marketingu ČMMJ

15.07. 20:04

Výstava trofejí OMS Nymburk

15.07. 20:24

Rozhovor s Danielem Švrčulou nejen o projektu FACE Manifestace biodiverzity

15.07. 20:34

Ženy a lov

15.07. 20:44

Rozhovor s Jiřím Kasinou o práci v časopisu Myslivost

15.07. 20:54

Velšteriér jako pracovní pes

15.07. 21:05

Rozhovor s Janem Dudou o současném stavu lesů

15.07. 21:26

Myslivecký kroužek na ZŠ Dolní Radechová

15.07. 21:36

Rozhovor s Alexandrem Vrágou o lukostřelbě

15.07. 21:46

Naháňka MS Barchovan

15.07. 21:56

Rozhovor s Denisou Albaniovou o její cestě k fotografování

15.07. 22:07

S Pavlem Schererem o srnčí zvěři - výživa srnčí zvěře

15.07. 22:27

Rozhovor s Janem Korytářem o vodě v přírodě

15.07. 22:38

Myslivecké zbraně - střelivo do kulovnice

15.07. 22:47

Rozhovor s Bohumírem Freibergem o jeho životě

15.07. 22:57

Obora Janovice

15.07. 23:07

Rozhovor s Jaroslavem Kočárkem o problematice pronájmu honiteb

15.07. 23:27

Pavel Moulis - vedoucí Záchranné stanice Rokycany

15.07. 23:37

Rozhovor s Denisou Albaniovou o fotografiích přírody

15.07. 23:48

Zbraně hraběte Šporka na Opočně

15.07. 23:58

Rozhovor s Jiřím Kasinou o tom, jak šel čas v časopisu Myslivost

16.07. 00:09

Koncert v Klementinu

16.07. 00:31

Rozhovor s Jaroslavem Špronglem o jeho životě a činnostech

16.07. 00:41

Chov jelenců v Dobříši

16.07. 00:52

Rozhovor s Danem Kobrem nejen o lovu

16.07. 01:02

Úprava srsti velšteriéra

16.07. 01:13

Rozhovor s Jiřím Janotou o ČMMJ

16.07. 01:35

Jak se stát trubačem

16.07. 01:45

Rozhovor s Jiřím Formánkem o jeho cestě ke kynologii

16.07. 01:55

Myslivecké zbraně - střelivo do brokovnice 2

16.07. 02:05

Rozhovor s Adamem Simandelem o foto knize z Kyrgyzstánu

16.07. 02:16

Vypouštění zajíců - HS Prčice

16.07. 02:37

Rozhovor s Hynkem Čechem o nadačním fondu Regi Base I.

16.07. 02:47

Výcvikový den barvářů - Holubník - Jizerské hory

16.07. 02:57

Rozhovor s Jiřím Kasinou nejen o vztahu myslivců a zemědělců

16.07. 03:08

Lov s dravcem

16.07. 03:18

Rozhovor s Janem Vachelem o Střední škole hospodářské a lesnické Frýdlant

16.07. 03:40

Jan Slabý - hudebník, myslivec

16.07. 03:50

Rozhovor s Janem Dudou o vztahu mezi myslivci a lesníky

16.07. 04:00

Záchranná stanice Rokycany

16.07. 04:11

Rozhovor s Alexandrem Vrágou o poplatkových lovech

16.07. 04:22

Dětský myslivecký den na Ohradě

16.07. 04:42

Rozhovor s Adamem Simandelem o jeho cestě k fotografii

16.07. 04:53

Knihovna ČMMJ

16.07. 05:02

Rozhovor s Andreou Güttlerovou o šíření myslivosti do široké veřejnosti

16.07. 05:13

Myslivecké zbraně - střelivo do brokovnice

16.07. 05:24

Rozhovor s Danem Kobrem o historkách z lovu

16.07. 05:44

Chovatelská stanice Flodawelsh

16.07. 05:55

Rozhovor s Janem Kopeckým o klíšťatech

16.07. 06:06

Lovečtí psi MS Barchovan

16.07. 06:16

Rozhovor s Denisou Albaniovou nejen o focení přírody

16.07. 06:26

Bezpečnost psů při lovu - 1. díl

16.07. 06:46

Rozhovor s Bohumírem Freibergem o OMS Ústí nad Labem

16.07. 06:57

Vánoční myslivecké troubení

16.07. 07:06

Rozhovor a Alexandrem Vrágou o lovu

16.07. 07:17

Bažantnice Hluboká nad Vltavou

16.07. 07:39

Jaroslav Horáček - předseda asociace chov. zajíců

16.07. 07:48

Rozhovor s Janou Adámkovou o prostorové orientaci psů

16.07. 07:59

Bezpečnost psů při lovu - 2. díl

16.07. 08:08

Rozhovor s Jitkou Vaňkovou Přibylovou o její cestě k myslivosti

16.07. 08:19

Sbírky loveckých zbraní na Opočně

16.07. 08:41

Rozhovor s Jaroslavem Špronglem o kynologii a myslivosti

16.07. 08:52

Městské lesy v Hradci Králové

16.07. 09:02

Rozhovor s Jiřím Janotou o tom, jak myslivce vnímá veřejnost

16.07. 09:13

Národní sokolnické setkání v Opočně 2019

16.07. 09:23

Rozhovor s Janem Kopeckým o fotografiích zvířat

16.07. 09:44

Využití kalamitních ploch v oboře Janovice

16.07. 09:53

Rozhovor s Janem Matoušem o tom, jak žádat o dotaci v oblasti myslivosti

16.07. 10:04

45. ročník Memoriálu Richarda Knolla

16.07. 10:13

Rozhovor s Janou Votrubovou o chovatelské stanici anglických setrů

16.07. 10:24

Myslivecký kurz v Litoměřicích

16.07. 10:45

Rozhovor s Danielem Švrčulou o organizaci FACE

16.07. 10:56

Naháňka a její tradice

16.07. 11:05

Rozhovor s Janem Matoušem o dotacích pro myslivce a lesníky

16.07. 11:17

Memoriál Karla Podhajského

16.07. 11:26

Rozhovor s Janou Adámkovou nejen o Aujezskyho chorobě

16.07. 11:47

MS Předlánce - Černousy

16.07. 11:57

Rozhovor s Janem Kopeckým o fotografování

16.07. 12:08

Myslivecké zbraně - pušky

16.07. 12:16

Rozhovor s Janou Votrubovou o jejím životě

16.07. 12:27

S Pavlem Schererem o srnčí zvěři - agresivní srnci

16.07. 12:40

Odchov zajíce polního

16.07. 12:51

Rozhovor s Jitkou Vaňkovou Přibylovou o kroužku mladých myslivců a ochránců přírody

16.07. 13:00

Česká zemědělská univerzita v Praze

16.07. 13:09

Rozhovor s Janem Korytářem o projektu Nový prales

16.07. 13:18

Naháňka klubu Dámy české myslivosti v Hartmanicích

16.07. 13:38

Les pro lidi i myslivost v Hradci Králové

16.07. 13:49

Rozhovor s Jiřím Formánkem o kynologických soutěžích

16.07. 13:59

Obora Hukvaldy

16.07. 14:08

Rozhovor s Janou Adámkovou o soutěži Honitba roku

16.07. 14:17

Jan Hlaváč - fotograf

16.07. 14:38

Rozhovor s Antonínem Havlátem o fotografování

16.07. 14:48

NP Šumava - péče o jelení zvěř

16.07. 14:59

Rozhovor s Danem Kobrem o vtipných zážitích z honitby

16.07. 15:08

Návštěva sokolníků na Sychrově

16.07. 15:17

Rozhovor s Jaroslavem Špronglem nejen o soudničkách

16.07. 15:37

Naháňka Višňová - Loučná

16.07. 15:47

Rozhovor s Janem Dudou o práci odborného lesního hospodáře

16.07. 15:57

O výchově loveckých psů s Pavlem Thielem

16.07. 16:07

Rozhovor s Bohumírem Freibergem nejen o myslivosti na Ústecku

16.07. 16:17

Myslivecké zbraně - brokovnice

16.07. 16:40

Chovatelská stanice Spanilá Jolanta

16.07. 16:49

Rozhovor s Danem Kobrem o myslivosti na Smržovce

16.07. 16:58

Příběhy opuštěných loveckých psů

16.07. 17:09

Rozhovor s Jitkou Vaňkovou Přibylovou o dráze spisovatelky

16.07. 17:28

Zajíc polní

16.07. 17:39

Rozhovor s Janem Dudou nejen o přístupu Lesů ČR

16.07. 17:49

Národní myslivecké slavnosti na zámku Ohrada

16.07. 17:59

Rozhovor s Jiřím Kasinou o myslivosti jako takové

16.07. 18:09

Myslivecká knihovna OMS Olomouc

16.07. 18:30

Rozhovor s Jaroslavem Kočárkem nejen o srážkách se zvěří

16.07. 18:40

Jaroslav Vogeltanz - fotograf

16.07. 18:50

Rozhovor s Adamem Simandelem o fotografiích nejen z cestování

16.07. 19:01

Jelenec běloocasý

16.07. 19:11

Rozhovor s Janem Korytářem o myslivosti a lese

16.07. 19:34

Memoriál Miroslava Emingera

16.07. 19:44

Rozhovor s Jiřím Formánkem o chovu německých krátkosrstých ohařů

16.07. 19:54

V dílně u rytce Zdeňka Caprina Nadymáčka

16.07. 20:04

Rozhovor s Andreou Güttlerovou o práci v PR a marketingu ČMMJ

16.07. 20:14

Výstava trofejí OMS Nymburk

16.07. 20:34

Rozhovor s Danielem Švrčulou nejen o projektu FACE Manifestace biodiverzity

16.07. 20:44

Ženy a lov

16.07. 20:54

Rozhovor s Jiřím Kasinou o práci v časopisu Myslivost

16.07. 21:04

Velšteriér jako pracovní pes

16.07. 21:15

Rozhovor s Janem Dudou o současném stavu lesů

16.07. 21:36

Myslivecký kroužek na ZŠ Dolní Radechová

16.07. 21:46

Rozhovor s Alexandrem Vrágou o lukostřelbě

16.07. 21:56

Naháňka MS Barchovan

16.07. 22:06

Rozhovor s Denisou Albaniovou o její cestě k fotografování

16.07. 22:17

S Pavlem Schererem o srnčí zvěři - výživa srnčí zvěře

16.07. 22:37

Rozhovor s Janem Korytářem o vodě v přírodě

16.07. 22:48

Myslivecké zbraně - střelivo do kulovnice

16.07. 22:57

Rozhovor s Bohumírem Freibergem o jeho životě

16.07. 23:07

Obora Janovice

16.07. 23:17

Rozhovor s Jaroslavem Kočárkem o problematice pronájmu honiteb

16.07. 23:37

Pavel Moulis - vedoucí Záchranné stanice Rokycany

16.07. 23:47

Rozhovor s Denisou Albaniovou o fotografiích přírody

16.07. 23:58

Zbraně hraběte Šporka na Opočně

17.07. 00:08

Rozhovor s Jiřím Kasinou o tom, jak šel čas v časopisu Myslivost

17.07. 00:19

Koncert v Klementinu

17.07. 00:41

Rozhovor s Jaroslavem Špronglem o jeho životě a činnostech

17.07. 00:51

Chov jelenců v Dobříši

17.07. 01:02

Rozhovor s Danem Kobrem nejen o lovu

17.07. 01:12

Úprava srsti velšteriéra

17.07. 01:23

Rozhovor s Jiřím Janotou o ČMMJ

17.07. 01:45

Jak se stát trubačem

17.07. 01:55

Rozhovor s Jiřím Formánkem o jeho cestě ke kynologii

17.07. 02:05

Myslivecké zbraně - střelivo do brokovnice 2

17.07. 02:15

Rozhovor s Adamem Simandelem o foto knize z Kyrgyzstánu

17.07. 02:26

Vypouštění zajíců - HS Prčice

17.07. 02:47

Rozhovor s Hynkem Čechem o nadačním fondu Regi Base I.

17.07. 02:57

Výcvikový den barvářů - Holubník - Jizerské hory

17.07. 03:07

Rozhovor s Jiřím Kasinou nejen o vztahu myslivců a zemědělců

17.07. 03:18

Lov s dravcem

17.07. 03:28

Rozhovor s Janem Vachelem o Střední škole hospodářské a lesnické Frýdlant

17.07. 03:50

Jan Slabý - hudebník, myslivec

17.07. 04:00

Rozhovor s Janem Dudou o vztahu mezi myslivci a lesníky

17.07. 04:10

Záchranná stanice Rokycany

17.07. 04:21

Rozhovor s Alexandrem Vrágou o poplatkových lovech

17.07. 04:32

Dětský myslivecký den na Ohradě

17.07. 04:52

Rozhovor s Adamem Simandelem o jeho cestě k fotografii

17.07. 05:03

Knihovna ČMMJ

17.07. 05:12

Rozhovor s Andreou Güttlerovou o šíření myslivosti do široké veřejnosti

17.07. 05:23

Myslivecké zbraně - střelivo do brokovnice

17.07. 05:34

Rozhovor s Danem Kobrem o historkách z lovu

17.07. 05:54

Chovatelská stanice Flodawelsh

17.07. 06:05

Rozhovor s Janem Kopeckým o klíšťatech

17.07. 06:16

Lovečtí psi MS Barchovan

17.07. 06:26

Rozhovor s Denisou Albaniovou nejen o focení přírody

17.07. 06:36

Bezpečnost psů při lovu - 1. díl

17.07. 06:56

Rozhovor s Bohumírem Freibergem o OMS Ústí nad Labem

17.07. 07:07

Vánoční myslivecké troubení

17.07. 07:16

Rozhovor a Alexandrem Vrágou o lovu

17.07. 07:27

Bažantnice Hluboká nad Vltavou

17.07. 07:49

Jaroslav Horáček - předseda asociace chov. zajíců

17.07. 07:58

Rozhovor s Janou Adámkovou o prostorové orientaci psů

17.07. 08:09

Bezpečnost psů při lovu - 2. díl

17.07. 08:18

Rozhovor s Jitkou Vaňkovou Přibylovou o její cestě k myslivosti

17.07. 08:29

Sbírky loveckých zbraní na Opočně

17.07. 08:51

Rozhovor s Jaroslavem Špronglem o kynologii a myslivosti

17.07. 09:02

Městské lesy v Hradci Králové

17.07. 09:12

Rozhovor s Jiřím Janotou o tom, jak myslivce vnímá veřejnost

17.07. 09:23

Národní sokolnické setkání v Opočně 2019

17.07. 09:33

Rozhovor s Janem Kopeckým o fotografiích zvířat

17.07. 09:54

Využití kalamitních ploch v oboře Janovice

17.07. 10:03

Rozhovor s Janem Matoušem o tom, jak žádat o dotaci v oblasti myslivosti

17.07. 10:14

45. ročník Memoriálu Richarda Knolla

17.07. 10:23

Rozhovor s Janou Votrubovou o chovatelské stanici anglických setrů

17.07. 10:34

Myslivecký kurz v Litoměřicích

17.07. 10:55

Rozhovor s Danielem Švrčulou o organizaci FACE

17.07. 11:06

Naháňka a její tradice

17.07. 11:16

Rozhovor s Janem Matoušem o dotacích pro myslivce a lesníky

17.07. 11:27

Memoriál Karla Podhajského

17.07. 11:36

Rozhovor s Janou Adámkovou nejen o Aujezskyho chorobě

17.07. 11:57

MS Předlánce - Černousy

17.07. 12:07

Rozhovor s Janem Kopeckým o fotografování

17.07. 12:18

Myslivecké zbraně - pušky

17.07. 12:26

Rozhovor s Janou Votrubovou o jejím životě

17.07. 12:37

S Pavlem Schererem o srnčí zvěři - agresivní srnci

17.07. 12:50

Odchov zajíce polního

17.07. 13:01

Rozhovor s Jitkou Vaňkovou Přibylovou o kroužku mladých myslivců a ochránců přírody

17.07. 13:10

Česká zemědělská univerzita v Praze

17.07. 13:19

Rozhovor s Janem Korytářem o projektu Nový prales

17.07. 13:28

Naháňka klubu Dámy české myslivosti v Hartmanicích

17.07. 13:48

Les pro lidi i myslivost v Hradci Králové

17.07. 13:59

Rozhovor s Jiřím Formánkem o kynologických soutěžích

17.07. 14:09

Obora Hukvaldy

17.07. 14:18

Rozhovor s Janou Adámkovou o soutěži Honitba roku

17.07. 14:27

Jan Hlaváč - fotograf

17.07. 14:48

Rozhovor s Antonínem Havlátem o fotografování

17.07. 14:58

NP Šumava - péče o jelení zvěř

17.07. 15:09

Rozhovor s Danem Kobrem o vtipných zážitích z honitby

17.07. 15:18

Návštěva sokolníků na Sychrově

17.07. 15:27

Rozhovor s Jaroslavem Špronglem nejen o soudničkách

17.07. 15:47

Naháňka Višňová - Loučná

17.07. 15:57

Rozhovor s Janem Dudou o práci odborného lesního hospodáře

17.07. 16:07

O výchově loveckých psů s Pavlem Thielem

17.07. 16:17

Rozhovor s Bohumírem Freibergem nejen o myslivosti na Ústecku

17.07. 16:27

Myslivecké zbraně - brokovnice

17.07. 16:50

Chovatelská stanice Spanilá Jolanta

17.07. 16:59

Rozhovor s Danem Kobrem o myslivosti na Smržovce

17.07. 17:08

Příběhy opuštěných loveckých psů

17.07. 17:19

Rozhovor s Jitkou Vaňkovou Přibylovou o dráze spisovatelky

17.07. 17:38

Zajíc polní

17.07. 17:49

Rozhovor s Janem Dudou nejen o přístupu Lesů ČR

17.07. 17:59

Národní myslivecké slavnosti na zámku Ohrada

17.07. 18:09

Rozhovor s Jiřím Kasinou o myslivosti jako takové

17.07. 18:19

Myslivecká knihovna OMS Olomouc

17.07. 18:40

Rozhovor s Jaroslavem Kočárkem nejen o srážkách se zvěří

17.07. 18:50

Jaroslav Vogeltanz - fotograf

17.07. 19:00

Rozhovor s Adamem Simandelem o fotografiích nejen z cestování

17.07. 19:11

Jelenec běloocasý

17.07. 19:21

Rozhovor s Janem Korytářem o myslivosti a lese

17.07. 19:44

Memoriál Miroslava Emingera

17.07. 19:54

Rozhovor s Jiřím Formánkem o chovu německých krátkosrstých ohařů

17.07. 20:04

V dílně u rytce Zdeňka Caprina Nadymáčka

17.07. 20:14

Rozhovor s Andreou Güttlerovou o práci v PR a marketingu ČMMJ

17.07. 20:24

Výstava trofejí OMS Nymburk

17.07. 20:44

Rozhovor s Danielem Švrčulou nejen o projektu FACE Manifestace biodiverzity

17.07. 20:54

Ženy a lov

17.07. 21:04

Rozhovor s Jiřím Kasinou o práci v časopisu Myslivost

17.07. 21:14

Velšteriér jako pracovní pes

17.07. 21:25

Rozhovor s Janem Dudou o současném stavu lesů

17.07. 21:46

Myslivecký kroužek na ZŠ Dolní Radechová

17.07. 21:56

Rozhovor s Alexandrem Vrágou o lukostřelbě

17.07. 22:06

Naháňka MS Barchovan

17.07. 22:16

Rozhovor s Denisou Albaniovou o její cestě k fotografování

17.07. 22:27

S Pavlem Schererem o srnčí zvěři - výživa srnčí zvěře

17.07. 22:47

Rozhovor s Janem Korytářem o vodě v přírodě

17.07. 22:58

Myslivecké zbraně - střelivo do kulovnice

17.07. 23:07

Rozhovor s Bohumírem Freibergem o jeho životě

17.07. 23:17

Obora Janovice

17.07. 23:27

Rozhovor s Jaroslavem Kočárkem o problematice pronájmu honiteb

17.07. 23:47

Pavel Moulis - vedoucí Záchranné stanice Rokycany

17.07. 23:57

Rozhovor s Denisou Albaniovou o fotografiích přírody

18.07. 00:08

Zbraně hraběte Šporka na Opočně

18.07. 00:18

Rozhovor s Jiřím Kasinou o tom, jak šel čas v časopisu Myslivost

18.07. 00:29

Koncert v Klementinu

18.07. 00:51

Rozhovor s Jaroslavem Špronglem o jeho životě a činnostech

18.07. 01:01

Chov jelenců v Dobříši

18.07. 01:12

Rozhovor s Danem Kobrem nejen o lovu

18.07. 01:22

Úprava srsti velšteriéra

18.07. 01:33

Rozhovor s Jiřím Janotou o ČMMJ

18.07. 01:55

Jak se stát trubačem

18.07. 02:05

Rozhovor s Jiřím Formánkem o jeho cestě ke kynologii

18.07. 02:15

Myslivecké zbraně - střelivo do brokovnice 2

18.07. 02:25

Rozhovor s Adamem Simandelem o foto knize z Kyrgyzstánu

18.07. 02:36

Vypouštění zajíců - HS Prčice

18.07. 02:57

Rozhovor s Hynkem Čechem o nadačním fondu Regi Base I.

18.07. 03:07

Výcvikový den barvářů - Holubník - Jizerské hory

18.07. 03:17

Rozhovor s Jiřím Kasinou nejen o vztahu myslivců a zemědělců

18.07. 03:28

Lov s dravcem

18.07. 03:38

Rozhovor s Janem Vachelem o Střední škole hospodářské a lesnické Frýdlant

18.07. 04:00

Jan Slabý - hudebník, myslivec

18.07. 04:10

Rozhovor s Janem Dudou o vztahu mezi myslivci a lesníky

18.07. 04:20

Záchranná stanice Rokycany

18.07. 04:31

Rozhovor s Alexandrem Vrágou o poplatkových lovech

18.07. 04:42

Dětský myslivecký den na Ohradě

18.07. 05:02

Rozhovor s Adamem Simandelem o jeho cestě k fotografii

18.07. 05:13

Knihovna ČMMJ

18.07. 05:22

Rozhovor s Andreou Güttlerovou o šíření myslivosti do široké veřejnosti

18.07. 05:33

Myslivecké zbraně - střelivo do brokovnice

18.07. 05:44

Rozhovor s Danem Kobrem o historkách z lovu

18.07. 06:04

Chovatelská stanice Flodawelsh

18.07. 06:15

Rozhovor s Janem Kopeckým o klíšťatech

18.07. 06:26

Lovečtí psi MS Barchovan

18.07. 06:36

Rozhovor s Denisou Albaniovou nejen o focení přírody

18.07. 06:46

Bezpečnost psů při lovu - 1. díl

18.07. 07:06

Rozhovor s Bohumírem Freibergem o OMS Ústí nad Labem

18.07. 07:17

Vánoční myslivecké troubení

18.07. 07:26

Rozhovor a Alexandrem Vrágou o lovu

18.07. 07:37

Bažantnice Hluboká nad Vltavou

18.07. 07:59

Jaroslav Horáček - předseda asociace chov. zajíců

18.07. 08:08

Rozhovor s Janou Adámkovou o prostorové orientaci psů

18.07. 08:19

Bezpečnost psů při lovu - 2. díl

18.07. 08:28

Rozhovor s Jitkou Vaňkovou Přibylovou o její cestě k myslivosti

18.07. 08:39

Sbírky loveckých zbraní na Opočně

18.07. 09:01

Rozhovor s Jaroslavem Špronglem o kynologii a myslivosti

18.07. 09:12

Městské lesy v Hradci Králové

18.07. 09:22

Rozhovor s Jiřím Janotou o tom, jak myslivce vnímá veřejnost

18.07. 09:33

Národní sokolnické setkání v Opočně 2019

18.07. 09:43

Rozhovor s Janem Kopeckým o fotografiích zvířat

18.07. 10:04

Využití kalamitních ploch v oboře Janovice

18.07. 10:13

Rozhovor s Janem Matoušem o tom, jak žádat o dotaci v oblasti myslivosti

18.07. 10:24

45. ročník Memoriálu Richarda Knolla

18.07. 10:33

Rozhovor s Janou Votrubovou o chovatelské stanici anglických setrů

18.07. 10:44

Myslivecký kurz v Litoměřicích

18.07. 11:05

Rozhovor s Danielem Švrčulou o organizaci FACE

18.07. 11:16

Naháňka a její tradice

18.07. 11:26

Rozhovor s Janem Matoušem o dotacích pro myslivce a lesníky

18.07. 11:37

Memoriál Karla Podhajského

18.07. 11:46

Rozhovor s Janou Adámkovou nejen o Aujezskyho chorobě

18.07. 12:07

MS Předlánce - Černousy

18.07. 12:17

Rozhovor s Janem Kopeckým o fotografování

18.07. 12:28

Myslivecké zbraně - pušky

18.07. 12:36

Rozhovor s Janou Votrubovou o jejím životě

18.07. 12:47

S Pavlem Schererem o srnčí zvěři - agresivní srnci

18.07. 13:00

Odchov zajíce polního

18.07. 13:11

Rozhovor s Jitkou Vaňkovou Přibylovou o kroužku mladých myslivců a ochránců přírody

18.07. 13:20

Česká zemědělská univerzita v Praze

18.07. 13:29

Rozhovor s Janem Korytářem o projektu Nový prales

18.07. 13:38

Naháňka klubu Dámy české myslivosti v Hartmanicích

18.07. 13:58

Les pro lidi i myslivost v Hradci Králové

18.07. 14:09

Rozhovor s Jiřím Formánkem o kynologických soutěžích

18.07. 14:19

Obora Hukvaldy

18.07. 14:28

Rozhovor s Janou Adámkovou o soutěži Honitba roku

18.07. 14:37

Jan Hlaváč - fotograf

18.07. 14:58

Rozhovor s Antonínem Havlátem o fotografování

18.07. 15:08

NP Šumava - péče o jelení zvěř

18.07. 15:19

Rozhovor s Danem Kobrem o vtipných zážitích z honitby

18.07. 15:28

Návštěva sokolníků na Sychrově

18.07. 15:37

Rozhovor s Jaroslavem Špronglem nejen o soudničkách

18.07. 15:57

Naháňka Višňová - Loučná

18.07. 16:07

Rozhovor s Janem Dudou o práci odborného lesního hospodáře

18.07. 16:17

O výchově loveckých psů s Pavlem Thielem

18.07. 16:27

Rozhovor s Bohumírem Freibergem nejen o myslivosti na Ústecku

18.07. 16:37

Myslivecké zbraně - brokovnice

18.07. 17:00

Chovatelská stanice Spanilá Jolanta

18.07. 17:09

Rozhovor s Danem Kobrem o myslivosti na Smržovce

18.07. 17:18

Příběhy opuštěných loveckých psů

18.07. 17:29

Rozhovor s Jitkou Vaňkovou Přibylovou o dráze spisovatelky

18.07. 17:48

Zajíc polní

18.07. 17:59

Rozhovor s Janem Dudou nejen o přístupu Lesů ČR

18.07. 18:09

Národní myslivecké slavnosti na zámku Ohrada

18.07. 18:19

Rozhovor s Jiřím Kasinou o myslivosti jako takové

18.07. 18:29

Myslivecká knihovna OMS Olomouc

18.07. 18:50

Rozhovor s Jaroslavem Kočárkem nejen o srážkách se zvěří

18.07. 19:00

Jaroslav Vogeltanz - fotograf

18.07. 19:10

Rozhovor s Adamem Simandelem o fotografiích nejen z cestování

18.07. 19:21

Jelenec běloocasý

18.07. 19:31

Rozhovor s Janem Korytářem o myslivosti a lese

18.07. 19:54

Memoriál Miroslava Emingera

18.07. 20:04

Rozhovor s Jiřím Formánkem o chovu německých krátkosrstých ohařů

18.07. 20:14

V dílně u rytce Zdeňka Caprina Nadymáčka

18.07. 20:24

Rozhovor s Andreou Güttlerovou o práci v PR a marketingu ČMMJ

18.07. 20:34

Výstava trofejí OMS Nymburk

18.07. 20:54

Rozhovor s Danielem Švrčulou nejen o projektu FACE Manifestace biodiverzity

18.07. 21:04

Ženy a lov

18.07. 21:14

Rozhovor s Jiřím Kasinou o práci v časopisu Myslivost

18.07. 21:24

Velšteriér jako pracovní pes

18.07. 21:35

Rozhovor s Janem Dudou o současném stavu lesů

18.07. 21:56

Myslivecký kroužek na ZŠ Dolní Radechová

18.07. 22:06

Rozhovor s Alexandrem Vrágou o lukostřelbě

18.07. 22:16

Naháňka MS Barchovan

18.07. 22:26

Rozhovor s Denisou Albaniovou o její cestě k fotografování

18.07. 22:37

S Pavlem Schererem o srnčí zvěři - výživa srnčí zvěře

18.07. 22:57

Rozhovor s Janem Korytářem o vodě v přírodě

18.07. 23:08

Myslivecké zbraně - střelivo do kulovnice

18.07. 23:17

Rozhovor s Bohumírem Freibergem o jeho životě

18.07. 23:27

Obora Janovice

18.07. 23:37

Rozhovor s Jaroslavem Kočárkem o problematice pronájmu honiteb

18.07. 23:57

Pavel Moulis - vedoucí Záchranné stanice Rokycany

19.07. 00:07

Rozhovor s Denisou Albaniovou o fotografiích přírody

19.07. 00:18

Zbraně hraběte Šporka na Opočně

19.07. 00:28

Rozhovor s Jiřím Kasinou o tom, jak šel čas v časopisu Myslivost

19.07. 00:39

Koncert v Klementinu

19.07. 01:01

Rozhovor s Jaroslavem Špronglem o jeho životě a činnostech

19.07. 01:11

Chov jelenců v Dobříši

19.07. 01:22

Rozhovor s Danem Kobrem nejen o lovu

19.07. 01:32

Úprava srsti velšteriéra

19.07. 01:43

Rozhovor s Jiřím Janotou o ČMMJ

19.07. 02:05

Jak se stát trubačem

19.07. 02:15

Rozhovor s Jiřím Formánkem o jeho cestě ke kynologii

19.07. 02:25

Myslivecké zbraně - střelivo do brokovnice 2

19.07. 02:35

Rozhovor s Adamem Simandelem o foto knize z Kyrgyzstánu

19.07. 02:46

Vypouštění zajíců - HS Prčice

19.07. 03:07

Rozhovor s Hynkem Čechem o nadačním fondu Regi Base I.

19.07. 03:17

Výcvikový den barvářů - Holubník - Jizerské hory

19.07. 03:27

Rozhovor s Jiřím Kasinou nejen o vztahu myslivců a zemědělců

19.07. 03:38

Lov s dravcem

19.07. 03:48

Rozhovor s Janem Vachelem o Střední škole hospodářské a lesnické Frýdlant

19.07. 04:10

Jan Slabý - hudebník, myslivec

19.07. 04:20

Rozhovor s Janem Dudou o vztahu mezi myslivci a lesníky

19.07. 04:30

Záchranná stanice Rokycany

19.07. 04:41

Rozhovor s Alexandrem Vrágou o poplatkových lovech

19.07. 04:52

Dětský myslivecký den na Ohradě

19.07. 05:12

Rozhovor s Adamem Simandelem o jeho cestě k fotografii

19.07. 05:23

Knihovna ČMMJ

19.07. 05:32

Rozhovor s Andreou Güttlerovou o šíření myslivosti do široké veřejnosti

19.07. 05:43

Myslivecké zbraně - střelivo do brokovnice

19.07. 05:54

Rozhovor s Danem Kobrem o historkách z lovu

19.07. 06:14

Chovatelská stanice Flodawelsh

19.07. 06:25

Rozhovor s Janem Kopeckým o klíšťatech

19.07. 06:36

Lovečtí psi MS Barchovan

19.07. 06:46

Rozhovor s Denisou Albaniovou nejen o focení přírody

19.07. 06:56

Bezpečnost psů při lovu - 1. díl

19.07. 07:16

Rozhovor s Bohumírem Freibergem o OMS Ústí nad Labem

19.07. 07:27

Vánoční myslivecké troubení

19.07. 07:36

Rozhovor a Alexandrem Vrágou o lovu

19.07. 07:47

Bažantnice Hluboká nad Vltavou

19.07. 08:09

Jaroslav Horáček - předseda asociace chov. zajíců

19.07. 08:18

Rozhovor s Janou Adámkovou o prostorové orientaci psů

19.07. 08:29

Bezpečnost psů při lovu - 2. díl

19.07. 08:38

Rozhovor s Jitkou Vaňkovou Přibylovou o její cestě k myslivosti

19.07. 08:49

Sbírky loveckých zbraní na Opočně

19.07. 09:11

Rozhovor s Jaroslavem Špronglem o kynologii a myslivosti

19.07. 09:22

Městské lesy v Hradci Králové

19.07. 09:32

Rozhovor s Jiřím Janotou o tom, jak myslivce vnímá veřejnost

19.07. 09:43

Národní sokolnické setkání v Opočně 2019

19.07. 09:53

Rozhovor s Janem Kopeckým o fotografiích zvířat

19.07. 10:14

Využití kalamitních ploch v oboře Janovice

19.07. 10:23

Rozhovor s Janem Matoušem o tom, jak žádat o dotaci v oblasti myslivosti

19.07. 10:34

45. ročník Memoriálu Richarda Knolla

19.07. 10:43

Rozhovor s Janou Votrubovou o chovatelské stanici anglických setrů

19.07. 10:54

Myslivecký kurz v Litoměřicích

19.07. 11:15

Rozhovor s Danielem Švrčulou o organizaci FACE

19.07. 11:26

Naháňka a její tradice

19.07. 11:36

Rozhovor s Janem Matoušem o dotacích pro myslivce a lesníky

19.07. 11:47

Memoriál Karla Podhajského

19.07. 11:56

Rozhovor s Janou Adámkovou nejen o Aujezskyho chorobě

19.07. 12:17

MS Předlánce - Černousy

19.07. 12:27

Rozhovor s Janem Kopeckým o fotografování

19.07. 12:38

Myslivecké zbraně - pušky

19.07. 12:46

Rozhovor s Janou Votrubovou o jejím životě

19.07. 12:57

S Pavlem Schererem o srnčí zvěři - agresivní srnci

19.07. 13:10

Odchov zajíce polního

19.07. 13:21

Rozhovor s Jitkou Vaňkovou Přibylovou o kroužku mladých myslivců a ochránců přírody

19.07. 13:30

Česká zemědělská univerzita v Praze

19.07. 13:39

Rozhovor s Janem Korytářem o projektu Nový prales

19.07. 13:48

Naháňka klubu Dámy české myslivosti v Hartmanicích

19.07. 14:08

Les pro lidi i myslivost v Hradci Králové

19.07. 14:19

Rozhovor s Jiřím Formánkem o kynologických soutěžích

19.07. 14:29

Obora Hukvaldy

19.07. 14:38

Rozhovor s Janou Adámkovou o soutěži Honitba roku

19.07. 14:47

Jan Hlaváč - fotograf

19.07. 15:08

Rozhovor s Antonínem Havlátem o fotografování

19.07. 15:18

NP Šumava - péče o jelení zvěř

19.07. 15:29

Rozhovor s Danem Kobrem o vtipných zážitích z honitby

19.07. 15:38

Návštěva sokolníků na Sychrově

19.07. 15:47

Rozhovor s Jaroslavem Špronglem nejen o soudničkách

19.07. 16:07

Naháňka Višňová - Loučná

19.07. 16:17

Rozhovor s Janem Dudou o práci odborného lesního hospodáře

19.07. 16:27

O výchově loveckých psů s Pavlem Thielem

19.07. 16:37

Rozhovor s Bohumírem Freibergem nejen o myslivosti na Ústecku

19.07. 16:47

Myslivecké zbraně - brokovnice

19.07. 17:10

Chovatelská stanice Spanilá Jolanta

19.07. 17:19

Rozhovor s Danem Kobrem o myslivosti na Smržovce

19.07. 17:28

Příběhy opuštěných loveckých psů

19.07. 17:39

Rozhovor s Jitkou Vaňkovou Přibylovou o dráze spisovatelky

19.07. 17:58

Zajíc polní

19.07. 18:09

Rozhovor s Janem Dudou nejen o přístupu Lesů ČR

19.07. 18:19

Národní myslivecké slavnosti na zámku Ohrada

19.07. 18:29

Rozhovor s Jiřím Kasinou o myslivosti jako takové

19.07. 18:39

Myslivecká knihovna OMS Olomouc

19.07. 19:00

Rozhovor s Jaroslavem Kočárkem nejen o srážkách se zvěří

19.07. 19:10

Jaroslav Vogeltanz - fotograf

19.07. 19:20

Rozhovor s Adamem Simandelem o fotografiích nejen z cestování

19.07. 19:31

Jelenec běloocasý

19.07. 19:41

Rozhovor s Janem Korytářem o myslivosti a lese

19.07. 20:04

Memoriál Miroslava Emingera

19.07. 20:14

Rozhovor s Jiřím Formánkem o chovu německých krátkosrstých ohařů

19.07. 20:24

V dílně u rytce Zdeňka Caprina Nadymáčka

19.07. 20:34

Rozhovor s Andreou Güttlerovou o práci v PR a marketingu ČMMJ

19.07. 20:44

Výstava trofejí OMS Nymburk

19.07. 21:04

Rozhovor s Danielem Švrčulou nejen o projektu FACE Manifestace biodiverzity

19.07. 21:14

Ženy a lov

19.07. 21:24

Rozhovor s Jiřím Kasinou o práci v časopisu Myslivost

19.07. 21:34

Velšteriér jako pracovní pes

19.07. 21:45

Rozhovor s Janem Dudou o současném stavu lesů

19.07. 22:06

Myslivecký kroužek na ZŠ Dolní Radechová

19.07. 22:16

Rozhovor s Alexandrem Vrágou o lukostřelbě

19.07. 22:26

Naháňka MS Barchovan

19.07. 22:36

Rozhovor s Denisou Albaniovou o její cestě k fotografování

19.07. 22:47

S Pavlem Schererem o srnčí zvěři - výživa srnčí zvěře

19.07. 23:07

Rozhovor s Janem Korytářem o vodě v přírodě

19.07. 23:18

Myslivecké zbraně - střelivo do kulovnice

19.07. 23:27

Rozhovor s Bohumírem Freibergem o jeho životě

19.07. 23:37

Obora Janovice

19.07. 23:47

Rozhovor s Jaroslavem Kočárkem o problematice pronájmu honiteb

20.07. 00:07

Pavel Moulis - vedoucí Záchranné stanice Rokycany

20.07. 00:17

Rozhovor s Denisou Albaniovou o fotografiích přírody

20.07. 00:28

Zbraně hraběte Šporka na Opočně

20.07. 00:38

Rozhovor s Jiřím Kasinou o tom, jak šel čas v časopisu Myslivost

20.07. 00:49

Koncert v Klementinu

20.07. 01:11

Rozhovor s Jaroslavem Špronglem o jeho životě a činnostech

20.07. 01:21

Chov jelenců v Dobříši

20.07. 01:32

Rozhovor s Danem Kobrem nejen o lovu

20.07. 01:42

Úprava srsti velšteriéra

20.07. 01:53

Rozhovor s Jiřím Janotou o ČMMJ

20.07. 02:15

Jak se stát trubačem

20.07. 02:25

Rozhovor s Jiřím Formánkem o jeho cestě ke kynologii

20.07. 02:35

Myslivecké zbraně - střelivo do brokovnice 2

20.07. 02:45

Rozhovor s Adamem Simandelem o foto knize z Kyrgyzstánu

20.07. 02:56

Vypouštění zajíců - HS Prčice

20.07. 03:17

Rozhovor s Hynkem Čechem o nadačním fondu Regi Base I.

20.07. 03:27

Výcvikový den barvářů - Holubník - Jizerské hory

20.07. 03:37

Rozhovor s Jiřím Kasinou nejen o vztahu myslivců a zemědělců

20.07. 03:48

Lov s dravcem

20.07. 03:58

Rozhovor s Janem Vachelem o Střední škole hospodářské a lesnické Frýdlant

20.07. 04:20

Jan Slabý - hudebník, myslivec

20.07. 04:30

Rozhovor s Janem Dudou o vztahu mezi myslivci a lesníky

20.07. 04:40

Záchranná stanice Rokycany

20.07. 04:51

Rozhovor s Alexandrem Vrágou o poplatkových lovech

20.07. 05:02

Dětský myslivecký den na Ohradě

20.07. 05:22

Rozhovor s Adamem Simandelem o jeho cestě k fotografii

20.07. 05:33

Knihovna ČMMJ

20.07. 05:42

Rozhovor s Andreou Güttlerovou o šíření myslivosti do široké veřejnosti

20.07. 05:53

Myslivecké zbraně - střelivo do brokovnice

20.07. 06:04

Rozhovor s Danem Kobrem o historkách z lovu

20.07. 06:24

Chovatelská stanice Flodawelsh

20.07. 06:35

Rozhovor s Janem Kopeckým o klíšťatech

20.07. 06:46

Lovečtí psi MS Barchovan

20.07. 06:56

Rozhovor s Denisou Albaniovou nejen o focení přírody

20.07. 07:06

Bezpečnost psů při lovu - 1. díl

20.07. 07:26

Rozhovor s Bohumírem Freibergem o OMS Ústí nad Labem

20.07. 07:37

Vánoční myslivecké troubení

20.07. 07:46

Rozhovor a Alexandrem Vrágou o lovu

20.07. 07:57

Bažantnice Hluboká nad Vltavou

20.07. 08:19

Jaroslav Horáček - předseda asociace chov. zajíců

20.07. 08:28

Rozhovor s Janou Adámkovou o prostorové orientaci psů

20.07. 08:39

Bezpečnost psů při lovu - 2. díl

20.07. 08:48

Rozhovor s Jitkou Vaňkovou Přibylovou o její cestě k myslivosti

20.07. 08:59

Sbírky loveckých zbraní na Opočně

20.07. 09:21

Rozhovor s Jaroslavem Špronglem o kynologii a myslivosti

20.07. 09:32

Městské lesy v Hradci Králové

20.07. 09:42

Rozhovor s Jiřím Janotou o tom, jak myslivce vnímá veřejnost

20.07. 09:53

Národní sokolnické setkání v Opočně 2019

20.07. 10:03

Rozhovor s Janem Kopeckým o fotografiích zvířat

20.07. 10:24

Využití kalamitních ploch v oboře Janovice

20.07. 10:33

Rozhovor s Janem Matoušem o tom, jak žádat o dotaci v oblasti myslivosti

20.07. 10:44

45. ročník Memoriálu Richarda Knolla

20.07. 10:53

Rozhovor s Janou Votrubovou o chovatelské stanici anglických setrů

20.07. 11:04

Myslivecký kurz v Litoměřicích

20.07. 11:25

Rozhovor s Danielem Švrčulou o organizaci FACE

20.07. 11:36

Naháňka a její tradice

20.07. 11:46

Rozhovor s Janem Matoušem o dotacích pro myslivce a lesníky

20.07. 11:57

Memoriál Karla Podhajského

20.07. 12:06

Rozhovor s Janou Adámkovou nejen o Aujezskyho chorobě

20.07. 12:27

MS Předlánce - Černousy

20.07. 12:37

Rozhovor s Janem Kopeckým o fotografování

20.07. 12:48

Myslivecké zbraně - pušky

20.07. 12:56

Rozhovor s Janou Votrubovou o jejím životě

20.07. 13:07

S Pavlem Schererem o srnčí zvěři - agresivní srnci

Poslední videa

Srážky se zvěří 2 - Systémová opatření a statistiky Jak instalovat pachový ohradník? Představení průlomových pachových ohradníků Přehled dotací pro myslivost Střelivo Eley Výcvikový den barvářů

Lidé

.

Reportáže z českých mysliveckých spolků, portréty výrazných osobností české myslivosti.

Více...

Obory a honitby

.

Reportáže z českých obor a honiteb. Jaké jsou a s jakými problémy se tam myslivci potýkají?

Více...

Akce

.

Reportáže z atraktivních mysliveckých akcí, které pravidelně a rádi navštěvujeme s naší kamerou.

Více...

Téma

.

Zbraně, střelivo, oblečení, kynologie a řada dalších témat důležitých pro každého myslivce.

Více...

© 2019 RTM plus s.r.o., orgánem dohledu je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání www.rrtv.cz.