.

TV PROGRAM

09.08. 13:53

Rozhovor s Janem Matoušem o tom, jak žádat o dotaci v oblasti myslivosti

09.08. 14:04

45. ročník Memoriálu Richarda Knolla

09.08. 14:13

Rozhovor s Janou Votrubovou o chovatelské stanici anglických setrů

09.08. 14:24

Myslivecký kurz v Litoměřicích

09.08. 14:45

Rozhovor s Danielem Švrčulou o organizaci FACE

09.08. 14:56

Naháňka a její tradice

09.08. 15:05

Rozhovor s Janem Matoušem o dotacích pro myslivce a lesníky

09.08. 15:17

Memoriál Karla Podhajského

09.08. 15:26

Rozhovor s Janou Adámkovou nejen o Aujezskyho chorobě

09.08. 15:47

MS Předlánce - Černousy

09.08. 15:57

Rozhovor s Janem Kopeckým o fotografování

09.08. 16:08

Myslivecké zbraně - pušky

09.08. 16:16

Rozhovor s Janou Votrubovou o jejím životě

09.08. 16:27

S Pavlem Schererem o srnčí zvěři - agresivní srnci

09.08. 16:40

Odchov zajíce polního

09.08. 16:51

Rozhovor s Jitkou Vaňkovou Přibylovou o kroužku mladých myslivců a ochránců přírody

09.08. 17:00

Česká zemědělská univerzita v Praze

09.08. 17:09

Rozhovor s Janem Korytářem o projektu Nový prales

09.08. 17:18

Naháňka klubu Dámy české myslivosti v Hartmanicích

09.08. 17:38

Les pro lidi i myslivost v Hradci Králové

09.08. 17:49

Rozhovor s Jiřím Formánkem o kynologických soutěžích

09.08. 17:59

Obora Hukvaldy

09.08. 18:08

Rozhovor s Janou Adámkovou o soutěži Honitba roku

09.08. 18:17

Jan Hlaváč - fotograf

09.08. 18:38

Rozhovor s Antonínem Havlátem o fotografování

09.08. 18:48

NP Šumava - péče o jelení zvěř

09.08. 18:59

Rozhovor s Danem Kobrem o vtipných zážitích z honitby

09.08. 19:08

Návštěva sokolníků na Sychrově

09.08. 19:17

Rozhovor s Jaroslavem Špronglem nejen o soudničkách

09.08. 19:37

Naháňka Višňová - Loučná

09.08. 19:47

Rozhovor s Janem Dudou o práci odborného lesního hospodáře

09.08. 19:57

O výchově loveckých psů s Pavlem Thielem

09.08. 20:07

Rozhovor s Bohumírem Freibergem nejen o myslivosti na Ústecku

09.08. 20:17

Myslivecké zbraně - brokovnice

09.08. 20:40

Chovatelská stanice Spanilá Jolanta

09.08. 20:49

Rozhovor s Danem Kobrem o myslivosti na Smržovce

09.08. 20:58

Příběhy opuštěných loveckých psů

09.08. 21:09

Rozhovor s Jitkou Vaňkovou Přibylovou o dráze spisovatelky

09.08. 21:28

Zajíc polní

09.08. 21:39

Rozhovor s Janem Dudou nejen o přístupu Lesů ČR

09.08. 21:49

Národní myslivecké slavnosti na zámku Ohrada

09.08. 21:59

Rozhovor s Jiřím Kasinou o myslivosti jako takové

09.08. 22:09

Myslivecká knihovna OMS Olomouc

09.08. 22:30

Rozhovor s Jaroslavem Kočárkem nejen o srážkách se zvěří

09.08. 22:40

Jaroslav Vogeltanz - fotograf

09.08. 22:50

Rozhovor s Adamem Simandelem o fotografiích nejen z cestování

09.08. 23:01

Jelenec běloocasý

09.08. 23:11

Rozhovor s Janem Korytářem o myslivosti a lese

09.08. 23:34

Memoriál Miroslava Emingera

09.08. 23:44

Rozhovor s Jiřím Formánkem o chovu německých krátkosrstých ohařů

09.08. 23:54

V dílně u rytce Zdeňka Caprina Nadymáčka

10.08. 00:04

Rozhovor s Andreou Güttlerovou o práci v PR a marketingu ČMMJ

10.08. 00:14

Výstava trofejí OMS Nymburk

10.08. 00:34

Rozhovor s Danielem Švrčulou nejen o projektu FACE Manifestace biodiverzity

10.08. 00:44

Ženy a lov

10.08. 00:54

Rozhovor s Jiřím Kasinou o práci v časopisu Myslivost

10.08. 01:04

Velšteriér jako pracovní pes

10.08. 01:15

Rozhovor s Janem Dudou o současném stavu lesů

10.08. 01:36

Myslivecký kroužek na ZŠ Dolní Radechová

10.08. 01:46

Rozhovor s Alexandrem Vrágou o lukostřelbě

10.08. 01:56

Naháňka MS Barchovan

10.08. 02:06

Rozhovor s Denisou Albaniovou o její cestě k fotografování

10.08. 02:17

S Pavlem Schererem o srnčí zvěři - výživa srnčí zvěře

10.08. 02:37

Rozhovor s Janem Korytářem o vodě v přírodě

10.08. 02:48

Myslivecké zbraně - střelivo do kulovnice

10.08. 02:57

Rozhovor s Bohumírem Freibergem o jeho životě

10.08. 03:07

Obora Janovice

10.08. 03:17

Rozhovor s Jaroslavem Kočárkem o problematice pronájmu honiteb

10.08. 03:37

Pavel Moulis - vedoucí Záchranné stanice Rokycany

10.08. 03:47

Rozhovor s Denisou Albaniovou o fotografiích přírody

10.08. 03:58

Zbraně hraběte Šporka na Opočně

10.08. 04:08

Rozhovor s Jiřím Kasinou o tom, jak šel čas v časopisu Myslivost

10.08. 04:19

Koncert v Klementinu

10.08. 04:41

Rozhovor s Jaroslavem Špronglem o jeho životě a činnostech

10.08. 04:51

Chov jelenců v Dobříši

10.08. 05:02

Rozhovor s Danem Kobrem nejen o lovu

10.08. 05:12

Úprava srsti velšteriéra

10.08. 05:23

Rozhovor s Jiřím Janotou o ČMMJ

10.08. 05:45

Jak se stát trubačem

10.08. 05:55

Rozhovor s Jiřím Formánkem o jeho cestě ke kynologii

10.08. 06:05

Myslivecké zbraně - střelivo do brokovnice 2

10.08. 06:15

Rozhovor s Adamem Simandelem o foto knize z Kyrgyzstánu

10.08. 06:26

Vypouštění zajíců - HS Prčice

10.08. 06:47

Rozhovor s Hynkem Čechem o nadačním fondu Regi Base I.

10.08. 06:57

Výcvikový den barvářů - Holubník - Jizerské hory

10.08. 07:07

Rozhovor s Jiřím Kasinou nejen o vztahu myslivců a zemědělců

10.08. 07:18

Lov s dravcem

10.08. 07:28

Rozhovor s Janem Vachelem o Střední škole hospodářské a lesnické Frýdlant

10.08. 07:50

Jan Slabý - hudebník, myslivec

10.08. 08:00

Rozhovor s Janem Dudou o vztahu mezi myslivci a lesníky

10.08. 08:10

Záchranná stanice Rokycany

10.08. 08:21

Rozhovor s Alexandrem Vrágou o poplatkových lovech

10.08. 08:32

Dětský myslivecký den na Ohradě

10.08. 08:52

Rozhovor s Adamem Simandelem o jeho cestě k fotografii

10.08. 09:03

Knihovna ČMMJ

10.08. 09:12

Rozhovor s Andreou Güttlerovou o šíření myslivosti do široké veřejnosti

10.08. 09:23

Myslivecké zbraně - střelivo do brokovnice

10.08. 09:34

Rozhovor s Danem Kobrem o historkách z lovu

10.08. 09:54

Chovatelská stanice Flodawelsh

10.08. 10:05

Rozhovor s Janem Kopeckým o klíšťatech

10.08. 10:16

Lovečtí psi MS Barchovan

10.08. 10:26

Rozhovor s Denisou Albaniovou nejen o focení přírody

10.08. 10:36

Bezpečnost psů při lovu - 1. díl

10.08. 10:56

Rozhovor s Bohumírem Freibergem o OMS Ústí nad Labem

10.08. 11:07

Vánoční myslivecké troubení

10.08. 11:16

Rozhovor a Alexandrem Vrágou o lovu

10.08. 11:27

Bažantnice Hluboká nad Vltavou

10.08. 11:49

Jaroslav Horáček - předseda asociace chov. zajíců

10.08. 11:58

Rozhovor s Janou Adámkovou o prostorové orientaci psů

10.08. 12:09

Bezpečnost psů při lovu - 2. díl

10.08. 12:18

Rozhovor s Jitkou Vaňkovou Přibylovou o její cestě k myslivosti

10.08. 12:29

Sbírky loveckých zbraní na Opočně

10.08. 12:51

Rozhovor s Jaroslavem Špronglem o kynologii a myslivosti

10.08. 13:02

Městské lesy v Hradci Králové

10.08. 13:12

Rozhovor s Jiřím Janotou o tom, jak myslivce vnímá veřejnost

10.08. 13:23

Národní sokolnické setkání v Opočně 2019

10.08. 13:33

Rozhovor s Janem Kopeckým o fotografiích zvířat

10.08. 13:54

Využití kalamitních ploch v oboře Janovice

10.08. 14:03

Rozhovor s Janem Matoušem o tom, jak žádat o dotaci v oblasti myslivosti

10.08. 14:14

45. ročník Memoriálu Richarda Knolla

10.08. 14:23

Rozhovor s Janou Votrubovou o chovatelské stanici anglických setrů

10.08. 14:34

Myslivecký kurz v Litoměřicích

10.08. 14:55

Rozhovor s Danielem Švrčulou o organizaci FACE

10.08. 15:06

Naháňka a její tradice

10.08. 15:15

Rozhovor s Janem Matoušem o dotacích pro myslivce a lesníky

10.08. 15:27

Memoriál Karla Podhajského

10.08. 15:36

Rozhovor s Janou Adámkovou nejen o Aujezskyho chorobě

10.08. 15:57

MS Předlánce - Černousy

10.08. 16:07

Rozhovor s Janem Kopeckým o fotografování

10.08. 16:18

Myslivecké zbraně - pušky

10.08. 16:26

Rozhovor s Janou Votrubovou o jejím životě

10.08. 16:37

S Pavlem Schererem o srnčí zvěři - agresivní srnci

10.08. 16:50

Odchov zajíce polního

10.08. 17:01

Rozhovor s Jitkou Vaňkovou Přibylovou o kroužku mladých myslivců a ochránců přírody

10.08. 17:10

Česká zemědělská univerzita v Praze

10.08. 17:19

Rozhovor s Janem Korytářem o projektu Nový prales

10.08. 17:28

Naháňka klubu Dámy české myslivosti v Hartmanicích

10.08. 17:48

Les pro lidi i myslivost v Hradci Králové

10.08. 17:59

Rozhovor s Jiřím Formánkem o kynologických soutěžích

10.08. 18:09

Obora Hukvaldy

10.08. 18:18

Rozhovor s Janou Adámkovou o soutěži Honitba roku

10.08. 18:27

Jan Hlaváč - fotograf

10.08. 18:48

Rozhovor s Antonínem Havlátem o fotografování

10.08. 18:58

NP Šumava - péče o jelení zvěř

10.08. 19:09

Rozhovor s Danem Kobrem o vtipných zážitích z honitby

10.08. 19:18

Návštěva sokolníků na Sychrově

10.08. 19:27

Rozhovor s Jaroslavem Špronglem nejen o soudničkách

10.08. 19:47

Naháňka Višňová - Loučná

10.08. 19:57

Rozhovor s Janem Dudou o práci odborného lesního hospodáře

10.08. 20:07

O výchově loveckých psů s Pavlem Thielem

10.08. 20:17

Rozhovor s Bohumírem Freibergem nejen o myslivosti na Ústecku

10.08. 20:27

Myslivecké zbraně - brokovnice

10.08. 20:50

Chovatelská stanice Spanilá Jolanta

10.08. 20:59

Rozhovor s Danem Kobrem o myslivosti na Smržovce

10.08. 21:08

Příběhy opuštěných loveckých psů

10.08. 21:19

Rozhovor s Jitkou Vaňkovou Přibylovou o dráze spisovatelky

10.08. 21:38

Zajíc polní

10.08. 21:49

Rozhovor s Janem Dudou nejen o přístupu Lesů ČR

10.08. 21:59

Národní myslivecké slavnosti na zámku Ohrada

10.08. 22:09

Rozhovor s Jiřím Kasinou o myslivosti jako takové

10.08. 22:19

Myslivecká knihovna OMS Olomouc

10.08. 22:40

Rozhovor s Jaroslavem Kočárkem nejen o srážkách se zvěří

10.08. 22:50

Jaroslav Vogeltanz - fotograf

10.08. 23:00

Rozhovor s Adamem Simandelem o fotografiích nejen z cestování

10.08. 23:11

Jelenec běloocasý

10.08. 23:21

Rozhovor s Janem Korytářem o myslivosti a lese

10.08. 23:44

Memoriál Miroslava Emingera

10.08. 23:54

Rozhovor s Jiřím Formánkem o chovu německých krátkosrstých ohařů

11.08. 00:04

V dílně u rytce Zdeňka Caprina Nadymáčka

11.08. 00:14

Rozhovor s Andreou Güttlerovou o práci v PR a marketingu ČMMJ

11.08. 00:24

Výstava trofejí OMS Nymburk

11.08. 00:44

Rozhovor s Danielem Švrčulou nejen o projektu FACE Manifestace biodiverzity

11.08. 00:54

Ženy a lov

11.08. 01:04

Rozhovor s Jiřím Kasinou o práci v časopisu Myslivost

11.08. 01:14

Velšteriér jako pracovní pes

11.08. 01:25

Rozhovor s Janem Dudou o současném stavu lesů

11.08. 01:46

Myslivecký kroužek na ZŠ Dolní Radechová

11.08. 01:56

Rozhovor s Alexandrem Vrágou o lukostřelbě

11.08. 02:06

Naháňka MS Barchovan

11.08. 02:16

Rozhovor s Denisou Albaniovou o její cestě k fotografování

11.08. 02:27

S Pavlem Schererem o srnčí zvěři - výživa srnčí zvěře

11.08. 02:47

Rozhovor s Janem Korytářem o vodě v přírodě

11.08. 02:58

Myslivecké zbraně - střelivo do kulovnice

11.08. 03:07

Rozhovor s Bohumírem Freibergem o jeho životě

11.08. 03:17

Obora Janovice

11.08. 03:27

Rozhovor s Jaroslavem Kočárkem o problematice pronájmu honiteb

11.08. 03:47

Pavel Moulis - vedoucí Záchranné stanice Rokycany

11.08. 03:57

Rozhovor s Denisou Albaniovou o fotografiích přírody

11.08. 04:08

Zbraně hraběte Šporka na Opočně

11.08. 04:18

Rozhovor s Jiřím Kasinou o tom, jak šel čas v časopisu Myslivost

11.08. 04:29

Koncert v Klementinu

11.08. 04:51

Rozhovor s Jaroslavem Špronglem o jeho životě a činnostech

11.08. 05:01

Chov jelenců v Dobříši

11.08. 05:12

Rozhovor s Danem Kobrem nejen o lovu

11.08. 05:22

Úprava srsti velšteriéra

11.08. 05:33

Rozhovor s Jiřím Janotou o ČMMJ

11.08. 05:55

Jak se stát trubačem

11.08. 06:05

Rozhovor s Jiřím Formánkem o jeho cestě ke kynologii

11.08. 06:15

Myslivecké zbraně - střelivo do brokovnice 2

11.08. 06:25

Rozhovor s Adamem Simandelem o foto knize z Kyrgyzstánu

11.08. 06:36

Vypouštění zajíců - HS Prčice

11.08. 06:57

Rozhovor s Hynkem Čechem o nadačním fondu Regi Base I.

11.08. 07:07

Výcvikový den barvářů - Holubník - Jizerské hory

11.08. 07:17

Rozhovor s Jiřím Kasinou nejen o vztahu myslivců a zemědělců

11.08. 07:28

Lov s dravcem

11.08. 07:38

Rozhovor s Janem Vachelem o Střední škole hospodářské a lesnické Frýdlant

11.08. 08:00

Jan Slabý - hudebník, myslivec

11.08. 08:10

Rozhovor s Janem Dudou o vztahu mezi myslivci a lesníky

11.08. 08:20

Záchranná stanice Rokycany

11.08. 08:31

Rozhovor s Alexandrem Vrágou o poplatkových lovech

11.08. 08:42

Dětský myslivecký den na Ohradě

11.08. 09:02

Rozhovor s Adamem Simandelem o jeho cestě k fotografii

11.08. 09:13

Knihovna ČMMJ

11.08. 09:22

Rozhovor s Andreou Güttlerovou o šíření myslivosti do široké veřejnosti

11.08. 09:33

Myslivecké zbraně - střelivo do brokovnice

11.08. 09:44

Rozhovor s Danem Kobrem o historkách z lovu

11.08. 10:04

Chovatelská stanice Flodawelsh

11.08. 10:15

Rozhovor s Janem Kopeckým o klíšťatech

11.08. 10:26

Lovečtí psi MS Barchovan

11.08. 10:36

Rozhovor s Denisou Albaniovou nejen o focení přírody

11.08. 10:46

Bezpečnost psů při lovu - 1. díl

11.08. 11:06

Rozhovor s Bohumírem Freibergem o OMS Ústí nad Labem

11.08. 11:17

Vánoční myslivecké troubení

11.08. 11:26

Rozhovor a Alexandrem Vrágou o lovu

11.08. 11:37

Bažantnice Hluboká nad Vltavou

11.08. 11:59

Jaroslav Horáček - předseda asociace chov. zajíců

11.08. 12:08

Rozhovor s Janou Adámkovou o prostorové orientaci psů

11.08. 12:19

Bezpečnost psů při lovu - 2. díl

11.08. 12:28

Rozhovor s Jitkou Vaňkovou Přibylovou o její cestě k myslivosti

11.08. 12:39

Sbírky loveckých zbraní na Opočně

11.08. 13:01

Rozhovor s Jaroslavem Špronglem o kynologii a myslivosti

11.08. 13:12

Městské lesy v Hradci Králové

11.08. 13:22

Rozhovor s Jiřím Janotou o tom, jak myslivce vnímá veřejnost

11.08. 13:33

Národní sokolnické setkání v Opočně 2019

11.08. 13:43

Rozhovor s Janem Kopeckým o fotografiích zvířat

11.08. 14:04

Využití kalamitních ploch v oboře Janovice

11.08. 14:13

Rozhovor s Janem Matoušem o tom, jak žádat o dotaci v oblasti myslivosti

11.08. 14:24

45. ročník Memoriálu Richarda Knolla

11.08. 14:33

Rozhovor s Janou Votrubovou o chovatelské stanici anglických setrů

11.08. 14:44

Myslivecký kurz v Litoměřicích

11.08. 15:05

Rozhovor s Danielem Švrčulou o organizaci FACE

11.08. 15:16

Naháňka a její tradice

11.08. 15:26

Rozhovor s Janem Matoušem o dotacích pro myslivce a lesníky

11.08. 15:37

Memoriál Karla Podhajského

11.08. 15:46

Rozhovor s Janou Adámkovou nejen o Aujezskyho chorobě

11.08. 16:07

MS Předlánce - Černousy

11.08. 16:17

Rozhovor s Janem Kopeckým o fotografování

11.08. 16:28

Myslivecké zbraně - pušky

11.08. 16:36

Rozhovor s Janou Votrubovou o jejím životě

11.08. 16:47

S Pavlem Schererem o srnčí zvěři - agresivní srnci

11.08. 17:00

Odchov zajíce polního

11.08. 17:11

Rozhovor s Jitkou Vaňkovou Přibylovou o kroužku mladých myslivců a ochránců přírody

11.08. 17:20

Česká zemědělská univerzita v Praze

11.08. 17:29

Rozhovor s Janem Korytářem o projektu Nový prales

11.08. 17:38

Naháňka klubu Dámy české myslivosti v Hartmanicích

11.08. 17:58

Les pro lidi i myslivost v Hradci Králové

11.08. 18:09

Rozhovor s Jiřím Formánkem o kynologických soutěžích

11.08. 18:19

Obora Hukvaldy

11.08. 18:28

Rozhovor s Janou Adámkovou o soutěži Honitba roku

11.08. 18:37

Jan Hlaváč - fotograf

11.08. 18:58

Rozhovor s Antonínem Havlátem o fotografování

11.08. 19:08

NP Šumava - péče o jelení zvěř

11.08. 19:19

Rozhovor s Danem Kobrem o vtipných zážitích z honitby

11.08. 19:28

Návštěva sokolníků na Sychrově

11.08. 19:37

Rozhovor s Jaroslavem Špronglem nejen o soudničkách

11.08. 19:57

Naháňka Višňová - Loučná

11.08. 20:07

Rozhovor s Janem Dudou o práci odborného lesního hospodáře

11.08. 20:17

O výchově loveckých psů s Pavlem Thielem

11.08. 20:27

Rozhovor s Bohumírem Freibergem nejen o myslivosti na Ústecku

11.08. 20:37

Myslivecké zbraně - brokovnice

11.08. 21:00

Chovatelská stanice Spanilá Jolanta

11.08. 21:09

Rozhovor s Danem Kobrem o myslivosti na Smržovce

11.08. 21:18

Příběhy opuštěných loveckých psů

11.08. 21:29

Rozhovor s Jitkou Vaňkovou Přibylovou o dráze spisovatelky

11.08. 21:48

Zajíc polní

11.08. 21:59

Rozhovor s Janem Dudou nejen o přístupu Lesů ČR

11.08. 22:09

Národní myslivecké slavnosti na zámku Ohrada

11.08. 22:19

Rozhovor s Jiřím Kasinou o myslivosti jako takové

11.08. 22:29

Myslivecká knihovna OMS Olomouc

11.08. 22:50

Rozhovor s Jaroslavem Kočárkem nejen o srážkách se zvěří

11.08. 23:00

Jaroslav Vogeltanz - fotograf

11.08. 23:10

Rozhovor s Adamem Simandelem o fotografiích nejen z cestování

11.08. 23:21

Jelenec běloocasý

11.08. 23:31

Rozhovor s Janem Korytářem o myslivosti a lese

11.08. 23:54

Memoriál Miroslava Emingera

12.08. 00:04

Rozhovor s Jiřím Formánkem o chovu německých krátkosrstých ohařů

12.08. 00:14

V dílně u rytce Zdeňka Caprina Nadymáčka

12.08. 00:24

Rozhovor s Andreou Güttlerovou o práci v PR a marketingu ČMMJ

12.08. 00:34

Výstava trofejí OMS Nymburk

12.08. 00:54

Rozhovor s Danielem Švrčulou nejen o projektu FACE Manifestace biodiverzity

12.08. 01:04

Ženy a lov

12.08. 01:14

Rozhovor s Jiřím Kasinou o práci v časopisu Myslivost

12.08. 01:24

Velšteriér jako pracovní pes

12.08. 01:35

Rozhovor s Janem Dudou o současném stavu lesů

12.08. 01:56

Myslivecký kroužek na ZŠ Dolní Radechová

12.08. 02:06

Rozhovor s Alexandrem Vrágou o lukostřelbě

12.08. 02:16

Naháňka MS Barchovan

12.08. 02:26

Rozhovor s Denisou Albaniovou o její cestě k fotografování

12.08. 02:37

S Pavlem Schererem o srnčí zvěři - výživa srnčí zvěře

12.08. 02:57

Rozhovor s Janem Korytářem o vodě v přírodě

12.08. 03:08

Myslivecké zbraně - střelivo do kulovnice

12.08. 03:17

Rozhovor s Bohumírem Freibergem o jeho životě

12.08. 03:27

Obora Janovice

12.08. 03:37

Rozhovor s Jaroslavem Kočárkem o problematice pronájmu honiteb

12.08. 03:57

Pavel Moulis - vedoucí Záchranné stanice Rokycany

12.08. 04:07

Rozhovor s Denisou Albaniovou o fotografiích přírody

12.08. 04:18

Zbraně hraběte Šporka na Opočně

12.08. 04:28

Rozhovor s Jiřím Kasinou o tom, jak šel čas v časopisu Myslivost

12.08. 04:39

Koncert v Klementinu

12.08. 05:01

Rozhovor s Jaroslavem Špronglem o jeho životě a činnostech

12.08. 05:11

Chov jelenců v Dobříši

12.08. 05:22

Rozhovor s Danem Kobrem nejen o lovu

12.08. 05:32

Úprava srsti velšteriéra

12.08. 05:43

Rozhovor s Jiřím Janotou o ČMMJ

12.08. 06:05

Jak se stát trubačem

12.08. 06:15

Rozhovor s Jiřím Formánkem o jeho cestě ke kynologii

12.08. 06:25

Myslivecké zbraně - střelivo do brokovnice 2

12.08. 06:35

Rozhovor s Adamem Simandelem o foto knize z Kyrgyzstánu

12.08. 06:46

Vypouštění zajíců - HS Prčice

12.08. 07:07

Rozhovor s Hynkem Čechem o nadačním fondu Regi Base I.

12.08. 07:17

Výcvikový den barvářů - Holubník - Jizerské hory

12.08. 07:27

Rozhovor s Jiřím Kasinou nejen o vztahu myslivců a zemědělců

12.08. 07:38

Lov s dravcem

12.08. 07:48

Rozhovor s Janem Vachelem o Střední škole hospodářské a lesnické Frýdlant

12.08. 08:10

Jan Slabý - hudebník, myslivec

12.08. 08:20

Rozhovor s Janem Dudou o vztahu mezi myslivci a lesníky

12.08. 08:30

Záchranná stanice Rokycany

12.08. 08:41

Rozhovor s Alexandrem Vrágou o poplatkových lovech

12.08. 08:52

Dětský myslivecký den na Ohradě

12.08. 09:12

Rozhovor s Adamem Simandelem o jeho cestě k fotografii

12.08. 09:23

Knihovna ČMMJ

12.08. 09:32

Rozhovor s Andreou Güttlerovou o šíření myslivosti do široké veřejnosti

12.08. 09:43

Myslivecké zbraně - střelivo do brokovnice

12.08. 09:54

Rozhovor s Danem Kobrem o historkách z lovu

12.08. 10:14

Chovatelská stanice Flodawelsh

12.08. 10:25

Rozhovor s Janem Kopeckým o klíšťatech

12.08. 10:36

Lovečtí psi MS Barchovan

12.08. 10:46

Rozhovor s Denisou Albaniovou nejen o focení přírody

12.08. 10:56

Bezpečnost psů při lovu - 1. díl

12.08. 11:16

Rozhovor s Bohumírem Freibergem o OMS Ústí nad Labem

12.08. 11:27

Vánoční myslivecké troubení

12.08. 11:36

Rozhovor a Alexandrem Vrágou o lovu

12.08. 11:47

Bažantnice Hluboká nad Vltavou

12.08. 12:09

Jaroslav Horáček - předseda asociace chov. zajíců

12.08. 12:18

Rozhovor s Janou Adámkovou o prostorové orientaci psů

12.08. 12:29

Bezpečnost psů při lovu - 2. díl

12.08. 12:38

Rozhovor s Jitkou Vaňkovou Přibylovou o její cestě k myslivosti

12.08. 12:49

Sbírky loveckých zbraní na Opočně

12.08. 13:11

Rozhovor s Jaroslavem Špronglem o kynologii a myslivosti

12.08. 13:22

Městské lesy v Hradci Králové

12.08. 13:32

Rozhovor s Jiřím Janotou o tom, jak myslivce vnímá veřejnost

12.08. 13:43

Národní sokolnické setkání v Opočně 2019

12.08. 13:53

Rozhovor s Janem Kopeckým o fotografiích zvířat

12.08. 14:14

Využití kalamitních ploch v oboře Janovice

12.08. 14:23

Rozhovor s Janem Matoušem o tom, jak žádat o dotaci v oblasti myslivosti

12.08. 14:34

45. ročník Memoriálu Richarda Knolla

12.08. 14:43

Rozhovor s Janou Votrubovou o chovatelské stanici anglických setrů

12.08. 14:54

Myslivecký kurz v Litoměřicích

12.08. 15:15

Rozhovor s Danielem Švrčulou o organizaci FACE

12.08. 15:26

Naháňka a její tradice

12.08. 15:36

Rozhovor s Janem Matoušem o dotacích pro myslivce a lesníky

12.08. 15:47

Memoriál Karla Podhajského

12.08. 15:56

Rozhovor s Janou Adámkovou nejen o Aujezskyho chorobě

12.08. 16:17

MS Předlánce - Černousy

12.08. 16:27

Rozhovor s Janem Kopeckým o fotografování

12.08. 16:38

Myslivecké zbraně - pušky

12.08. 16:46

Rozhovor s Janou Votrubovou o jejím životě

12.08. 16:57

S Pavlem Schererem o srnčí zvěři - agresivní srnci

12.08. 17:10

Odchov zajíce polního

12.08. 17:21

Rozhovor s Jitkou Vaňkovou Přibylovou o kroužku mladých myslivců a ochránců přírody

12.08. 17:30

Česká zemědělská univerzita v Praze

12.08. 17:39

Rozhovor s Janem Korytářem o projektu Nový prales

12.08. 17:48

Naháňka klubu Dámy české myslivosti v Hartmanicích

12.08. 18:08

Les pro lidi i myslivost v Hradci Králové

12.08. 18:19

Rozhovor s Jiřím Formánkem o kynologických soutěžích

12.08. 18:29

Obora Hukvaldy

12.08. 18:38

Rozhovor s Janou Adámkovou o soutěži Honitba roku

12.08. 18:47

Jan Hlaváč - fotograf

12.08. 19:08

Rozhovor s Antonínem Havlátem o fotografování

12.08. 19:18

NP Šumava - péče o jelení zvěř

12.08. 19:29

Rozhovor s Danem Kobrem o vtipných zážitích z honitby

12.08. 19:38

Návštěva sokolníků na Sychrově

12.08. 19:47

Rozhovor s Jaroslavem Špronglem nejen o soudničkách

12.08. 20:07

Naháňka Višňová - Loučná

12.08. 20:17

Rozhovor s Janem Dudou o práci odborného lesního hospodáře

12.08. 20:27

O výchově loveckých psů s Pavlem Thielem

12.08. 20:37

Rozhovor s Bohumírem Freibergem nejen o myslivosti na Ústecku

12.08. 20:47

Myslivecké zbraně - brokovnice

12.08. 21:10

Chovatelská stanice Spanilá Jolanta

12.08. 21:19

Rozhovor s Danem Kobrem o myslivosti na Smržovce

12.08. 21:28

Příběhy opuštěných loveckých psů

12.08. 21:39

Rozhovor s Jitkou Vaňkovou Přibylovou o dráze spisovatelky

12.08. 21:58

Zajíc polní

12.08. 22:09

Rozhovor s Janem Dudou nejen o přístupu Lesů ČR

12.08. 22:19

Národní myslivecké slavnosti na zámku Ohrada

12.08. 22:29

Rozhovor s Jiřím Kasinou o myslivosti jako takové

12.08. 22:39

Myslivecká knihovna OMS Olomouc

12.08. 23:00

Rozhovor s Jaroslavem Kočárkem nejen o srážkách se zvěří

12.08. 23:10

Jaroslav Vogeltanz - fotograf

12.08. 23:20

Rozhovor s Adamem Simandelem o fotografiích nejen z cestování

12.08. 23:31

Jelenec běloocasý

12.08. 23:41

Rozhovor s Janem Korytářem o myslivosti a lese

13.08. 00:04

Memoriál Miroslava Emingera

13.08. 00:14

Rozhovor s Jiřím Formánkem o chovu německých krátkosrstých ohařů

13.08. 00:24

V dílně u rytce Zdeňka Caprina Nadymáčka

13.08. 00:34

Rozhovor s Andreou Güttlerovou o práci v PR a marketingu ČMMJ

13.08. 00:44

Výstava trofejí OMS Nymburk

13.08. 01:04

Rozhovor s Danielem Švrčulou nejen o projektu FACE Manifestace biodiverzity

13.08. 01:14

Ženy a lov

13.08. 01:24

Rozhovor s Jiřím Kasinou o práci v časopisu Myslivost

13.08. 01:34

Velšteriér jako pracovní pes

13.08. 01:45

Rozhovor s Janem Dudou o současném stavu lesů

13.08. 02:06

Myslivecký kroužek na ZŠ Dolní Radechová

13.08. 02:16

Rozhovor s Alexandrem Vrágou o lukostřelbě

13.08. 02:26

Naháňka MS Barchovan

13.08. 02:36

Rozhovor s Denisou Albaniovou o její cestě k fotografování

13.08. 02:47

S Pavlem Schererem o srnčí zvěři - výživa srnčí zvěře

13.08. 03:07

Rozhovor s Janem Korytářem o vodě v přírodě

13.08. 03:18

Myslivecké zbraně - střelivo do kulovnice

13.08. 03:27

Rozhovor s Bohumírem Freibergem o jeho životě

13.08. 03:37

Obora Janovice

13.08. 03:47

Rozhovor s Jaroslavem Kočárkem o problematice pronájmu honiteb

13.08. 04:07

Pavel Moulis - vedoucí Záchranné stanice Rokycany

13.08. 04:17

Rozhovor s Denisou Albaniovou o fotografiích přírody

13.08. 04:28

Zbraně hraběte Šporka na Opočně

13.08. 04:38

Rozhovor s Jiřím Kasinou o tom, jak šel čas v časopisu Myslivost

13.08. 04:49

Koncert v Klementinu

13.08. 05:11

Rozhovor s Jaroslavem Špronglem o jeho životě a činnostech

13.08. 05:21

Chov jelenců v Dobříši

13.08. 05:32

Rozhovor s Danem Kobrem nejen o lovu

13.08. 05:42

Úprava srsti velšteriéra

13.08. 05:53

Rozhovor s Jiřím Janotou o ČMMJ

13.08. 06:15

Jak se stát trubačem

13.08. 06:25

Rozhovor s Jiřím Formánkem o jeho cestě ke kynologii

13.08. 06:35

Myslivecké zbraně - střelivo do brokovnice 2

13.08. 06:45

Rozhovor s Adamem Simandelem o foto knize z Kyrgyzstánu

13.08. 06:56

Vypouštění zajíců - HS Prčice

13.08. 07:17

Rozhovor s Hynkem Čechem o nadačním fondu Regi Base I.

13.08. 07:27

Výcvikový den barvářů - Holubník - Jizerské hory

13.08. 07:37

Rozhovor s Jiřím Kasinou nejen o vztahu myslivců a zemědělců

13.08. 07:48

Lov s dravcem

13.08. 07:58

Rozhovor s Janem Vachelem o Střední škole hospodářské a lesnické Frýdlant

13.08. 08:20

Jan Slabý - hudebník, myslivec

13.08. 08:30

Rozhovor s Janem Dudou o vztahu mezi myslivci a lesníky

13.08. 08:40

Záchranná stanice Rokycany

13.08. 08:51

Rozhovor s Alexandrem Vrágou o poplatkových lovech

13.08. 09:02

Dětský myslivecký den na Ohradě

13.08. 09:22

Rozhovor s Adamem Simandelem o jeho cestě k fotografii

13.08. 09:33

Knihovna ČMMJ

13.08. 09:42

Rozhovor s Andreou Güttlerovou o šíření myslivosti do široké veřejnosti

13.08. 09:53

Myslivecké zbraně - střelivo do brokovnice

13.08. 10:04

Rozhovor s Danem Kobrem o historkách z lovu

13.08. 10:24

Chovatelská stanice Flodawelsh

13.08. 10:35

Rozhovor s Janem Kopeckým o klíšťatech

13.08. 10:46

Lovečtí psi MS Barchovan

13.08. 10:56

Rozhovor s Denisou Albaniovou nejen o focení přírody

13.08. 11:06

Bezpečnost psů při lovu - 1. díl

13.08. 11:26

Rozhovor s Bohumírem Freibergem o OMS Ústí nad Labem

13.08. 11:37

Vánoční myslivecké troubení

13.08. 11:46

Rozhovor a Alexandrem Vrágou o lovu

13.08. 11:57

Bažantnice Hluboká nad Vltavou

13.08. 12:19

Jaroslav Horáček - předseda asociace chov. zajíců

13.08. 12:28

Rozhovor s Janou Adámkovou o prostorové orientaci psů

13.08. 12:39

Bezpečnost psů při lovu - 2. díl

13.08. 12:48

Rozhovor s Jitkou Vaňkovou Přibylovou o její cestě k myslivosti

13.08. 12:59

Sbírky loveckých zbraní na Opočně

13.08. 13:21

Rozhovor s Jaroslavem Špronglem o kynologii a myslivosti

13.08. 13:32

Městské lesy v Hradci Králové

13.08. 13:42

Rozhovor s Jiřím Janotou o tom, jak myslivce vnímá veřejnost

13.08. 13:53

Národní sokolnické setkání v Opočně 2019

13.08. 14:03

Rozhovor s Janem Kopeckým o fotografiích zvířat

13.08. 14:24

Využití kalamitních ploch v oboře Janovice

13.08. 14:33

Rozhovor s Janem Matoušem o tom, jak žádat o dotaci v oblasti myslivosti

13.08. 14:44

45. ročník Memoriálu Richarda Knolla

13.08. 14:53

Rozhovor s Janou Votrubovou o chovatelské stanici anglických setrů

13.08. 15:04

Myslivecký kurz v Litoměřicích

13.08. 15:25

Rozhovor s Danielem Švrčulou o organizaci FACE

13.08. 15:36

Naháňka a její tradice

13.08. 15:46

Rozhovor s Janem Matoušem o dotacích pro myslivce a lesníky

13.08. 15:57

Memoriál Karla Podhajského

13.08. 16:06

Rozhovor s Janou Adámkovou nejen o Aujezskyho chorobě

13.08. 16:27

MS Předlánce - Černousy

13.08. 16:37

Rozhovor s Janem Kopeckým o fotografování

13.08. 16:48

Myslivecké zbraně - pušky

13.08. 16:56

Rozhovor s Janou Votrubovou o jejím životě

13.08. 17:07

S Pavlem Schererem o srnčí zvěři - agresivní srnci

13.08. 17:20

Odchov zajíce polního

13.08. 17:31

Rozhovor s Jitkou Vaňkovou Přibylovou o kroužku mladých myslivců a ochránců přírody

13.08. 17:40

Česká zemědělská univerzita v Praze

13.08. 17:49

Rozhovor s Janem Korytářem o projektu Nový prales

13.08. 17:58

Naháňka klubu Dámy české myslivosti v Hartmanicích

13.08. 18:18

Les pro lidi i myslivost v Hradci Králové

13.08. 18:29

Rozhovor s Jiřím Formánkem o kynologických soutěžích

13.08. 18:39

Obora Hukvaldy

13.08. 18:48

Rozhovor s Janou Adámkovou o soutěži Honitba roku

13.08. 18:57

Jan Hlaváč - fotograf

13.08. 19:18

Rozhovor s Antonínem Havlátem o fotografování

13.08. 19:28

NP Šumava - péče o jelení zvěř

13.08. 19:39

Rozhovor s Danem Kobrem o vtipných zážitích z honitby

13.08. 19:48

Návštěva sokolníků na Sychrově

13.08. 19:57

Rozhovor s Jaroslavem Špronglem nejen o soudničkách

13.08. 20:17

Naháňka Višňová - Loučná

13.08. 20:27

Rozhovor s Janem Dudou o práci odborného lesního hospodáře

13.08. 20:37

O výchově loveckých psů s Pavlem Thielem

13.08. 20:47

Rozhovor s Bohumírem Freibergem nejen o myslivosti na Ústecku

13.08. 20:57

Myslivecké zbraně - brokovnice

13.08. 21:20

Chovatelská stanice Spanilá Jolanta

13.08. 21:29

Rozhovor s Danem Kobrem o myslivosti na Smržovce

13.08. 21:38

Příběhy opuštěných loveckých psů

13.08. 21:49

Rozhovor s Jitkou Vaňkovou Přibylovou o dráze spisovatelky

13.08. 22:08

Zajíc polní

13.08. 22:19

Rozhovor s Janem Dudou nejen o přístupu Lesů ČR

13.08. 22:29

Národní myslivecké slavnosti na zámku Ohrada

13.08. 22:39

Rozhovor s Jiřím Kasinou o myslivosti jako takové

13.08. 22:49

Myslivecká knihovna OMS Olomouc

13.08. 23:10

Rozhovor s Jaroslavem Kočárkem nejen o srážkách se zvěří

13.08. 23:20

Jaroslav Vogeltanz - fotograf

13.08. 23:30

Rozhovor s Adamem Simandelem o fotografiích nejen z cestování

13.08. 23:41

Jelenec běloocasý

13.08. 23:51

Rozhovor s Janem Korytářem o myslivosti a lese

14.08. 00:14

Memoriál Miroslava Emingera

14.08. 00:24

Rozhovor s Jiřím Formánkem o chovu německých krátkosrstých ohařů

14.08. 00:34

V dílně u rytce Zdeňka Caprina Nadymáčka

14.08. 00:44

Rozhovor s Andreou Güttlerovou o práci v PR a marketingu ČMMJ

14.08. 00:54

Výstava trofejí OMS Nymburk

14.08. 01:14

Rozhovor s Danielem Švrčulou nejen o projektu FACE Manifestace biodiverzity

14.08. 01:24

Ženy a lov

14.08. 01:34

Rozhovor s Jiřím Kasinou o práci v časopisu Myslivost

14.08. 01:44

Velšteriér jako pracovní pes

14.08. 01:55

Rozhovor s Janem Dudou o současném stavu lesů

14.08. 02:16

Myslivecký kroužek na ZŠ Dolní Radechová

14.08. 02:26

Rozhovor s Alexandrem Vrágou o lukostřelbě

14.08. 02:36

Naháňka MS Barchovan

14.08. 02:46

Rozhovor s Denisou Albaniovou o její cestě k fotografování

14.08. 02:57

S Pavlem Schererem o srnčí zvěři - výživa srnčí zvěře

14.08. 03:17

Rozhovor s Janem Korytářem o vodě v přírodě

14.08. 03:28

Myslivecké zbraně - střelivo do kulovnice

14.08. 03:37

Rozhovor s Bohumírem Freibergem o jeho životě

14.08. 03:47

Obora Janovice

14.08. 03:57

Rozhovor s Jaroslavem Kočárkem o problematice pronájmu honiteb

14.08. 04:17

Pavel Moulis - vedoucí Záchranné stanice Rokycany

14.08. 04:27

Rozhovor s Denisou Albaniovou o fotografiích přírody

14.08. 04:38

Zbraně hraběte Šporka na Opočně

14.08. 04:48

Rozhovor s Jiřím Kasinou o tom, jak šel čas v časopisu Myslivost

14.08. 04:59

Koncert v Klementinu

14.08. 05:21

Rozhovor s Jaroslavem Špronglem o jeho životě a činnostech

14.08. 05:31

Chov jelenců v Dobříši

14.08. 05:42

Rozhovor s Danem Kobrem nejen o lovu

14.08. 05:52

Úprava srsti velšteriéra

14.08. 06:03

Rozhovor s Jiřím Janotou o ČMMJ

14.08. 06:25

Jak se stát trubačem

14.08. 06:35

Rozhovor s Jiřím Formánkem o jeho cestě ke kynologii

14.08. 06:45

Myslivecké zbraně - střelivo do brokovnice 2

14.08. 06:55

Rozhovor s Adamem Simandelem o foto knize z Kyrgyzstánu

14.08. 07:06

Vypouštění zajíců - HS Prčice

14.08. 07:27

Rozhovor s Hynkem Čechem o nadačním fondu Regi Base I.

14.08. 07:37

Výcvikový den barvářů - Holubník - Jizerské hory

14.08. 07:47

Rozhovor s Jiřím Kasinou nejen o vztahu myslivců a zemědělců

14.08. 07:58

Lov s dravcem

14.08. 08:08

Rozhovor s Janem Vachelem o Střední škole hospodářské a lesnické Frýdlant

14.08. 08:30

Jan Slabý - hudebník, myslivec

14.08. 08:40

Rozhovor s Janem Dudou o vztahu mezi myslivci a lesníky

14.08. 08:50

Záchranná stanice Rokycany

14.08. 09:01

Rozhovor s Alexandrem Vrágou o poplatkových lovech

14.08. 09:12

Dětský myslivecký den na Ohradě

14.08. 09:32

Rozhovor s Adamem Simandelem o jeho cestě k fotografii

14.08. 09:43

Knihovna ČMMJ

14.08. 09:52

Rozhovor s Andreou Güttlerovou o šíření myslivosti do široké veřejnosti

14.08. 10:03

Myslivecké zbraně - střelivo do brokovnice

14.08. 10:14

Rozhovor s Danem Kobrem o historkách z lovu

14.08. 10:34

Chovatelská stanice Flodawelsh

14.08. 10:45

Rozhovor s Janem Kopeckým o klíšťatech

14.08. 10:56

Lovečtí psi MS Barchovan

14.08. 11:06

Rozhovor s Denisou Albaniovou nejen o focení přírody

14.08. 11:16

Bezpečnost psů při lovu - 1. díl

14.08. 11:36

Rozhovor s Bohumírem Freibergem o OMS Ústí nad Labem

14.08. 11:47

Vánoční myslivecké troubení

14.08. 11:56

Rozhovor a Alexandrem Vrágou o lovu

14.08. 12:07

Bažantnice Hluboká nad Vltavou

14.08. 12:29

Jaroslav Horáček - předseda asociace chov. zajíců

14.08. 12:38

Rozhovor s Janou Adámkovou o prostorové orientaci psů

14.08. 12:49

Bezpečnost psů při lovu - 2. díl

14.08. 12:58

Rozhovor s Jitkou Vaňkovou Přibylovou o její cestě k myslivosti

14.08. 13:09

Sbírky loveckých zbraní na Opočně

14.08. 13:31

Rozhovor s Jaroslavem Špronglem o kynologii a myslivosti

14.08. 13:42

Městské lesy v Hradci Králové

14.08. 13:52

Rozhovor s Jiřím Janotou o tom, jak myslivce vnímá veřejnost

14.08. 14:03

Národní sokolnické setkání v Opočně 2019

14.08. 14:13

Rozhovor s Janem Kopeckým o fotografiích zvířat

14.08. 14:34

Využití kalamitních ploch v oboře Janovice

14.08. 14:43

Rozhovor s Janem Matoušem o tom, jak žádat o dotaci v oblasti myslivosti

14.08. 14:54

45. ročník Memoriálu Richarda Knolla

14.08. 15:03

Rozhovor s Janou Votrubovou o chovatelské stanici anglických setrů

14.08. 15:14

Myslivecký kurz v Litoměřicích

14.08. 15:35

Rozhovor s Danielem Švrčulou o organizaci FACE

14.08. 15:46

Naháňka a její tradice

14.08. 15:56

Rozhovor s Janem Matoušem o dotacích pro myslivce a lesníky

14.08. 16:07

Memoriál Karla Podhajského

14.08. 16:16

Rozhovor s Janou Adámkovou nejen o Aujezskyho chorobě

14.08. 16:37

MS Předlánce - Černousy

14.08. 16:47

Rozhovor s Janem Kopeckým o fotografování

14.08. 16:58

Myslivecké zbraně - pušky

14.08. 17:06

Rozhovor s Janou Votrubovou o jejím životě

14.08. 17:17

S Pavlem Schererem o srnčí zvěři - agresivní srnci

Poslední videa

Srážky se zvěří 2 - Systémová opatření a statistiky Jak instalovat pachový ohradník? Představení průlomových pachových ohradníků Přehled dotací pro myslivost Střelivo Eley Výcvikový den barvářů

Lidé

.

Reportáže z českých mysliveckých spolků, portréty výrazných osobností české myslivosti.

Více...

Obory a honitby

.

Reportáže z českých obor a honiteb. Jaké jsou a s jakými problémy se tam myslivci potýkají?

Více...

Akce

.

Reportáže z atraktivních mysliveckých akcí, které pravidelně a rádi navštěvujeme s naší kamerou.

Více...

Téma

.

Zbraně, střelivo, oblečení, kynologie a řada dalších témat důležitých pro každého myslivce.

Více...

© 2019 RTM plus s.r.o., orgánem dohledu je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání www.rrtv.cz.