.

TV Program

25. 01. 2021

18:00Obora Sedlice - černá zvěř
19:00Rozhovor s Lucií Kolouchovou o jejím vztahu k myslivosti
19:08Myslivecké zbraně - brokovnice značky Cesar Guerini
19:15Ples OMS Prostějov 2020
19:23Rozhovor s Rudolfem Slabou nejen o lovecké kynologii
19:33Hon na drobnou zvěř v HS Litohlavy-Klabava
19:42Rozhovor s Michaelou Fialovou o hospodaření a konzumaci masa
20:00Intoxikace psů
20:11Rozhovor s Oldřichem Koudelkou nejen o dodržování bezpečnosti na lovech
20:20S Pavlem Schererem o srnčí zvěři - publikační a přednášková činnost
20:31Rozhovor s Lucií Kolouchovou o mysliveckých vyznamenáních
20:40Polomy Stráž nad Nisou
21:00Rozhovor s Ondřejem Pecháčkem o škodách na lesních porostech způsobených zvěří
21:10Barvářské zkoušky v Bezděkově
21:19Rozhovor s Ondřejem Salabou o jeho preparátorské činnosti
21:27Fotografie Václava Přibáně
21:32Obora Hrádeček
21:42Rozhovor s Milošem Pochobradským o České lesnické akademii Trutnov
22:00Petr Hrach - karikaturista a ilustrátor
22:08Rozhovor s Karlem Svaškem o jeho fotografických začátcích
22:18Spolek Sovín
22:28Rozhovor s Oldřichem Matouchem o postupné redukci vztekliny
22:38Mistrovství ČR ve vábení jelenů na Ohradě 2019
23:00Rozhovor s Michaelou Fialovou o lovu a zbraních
23:10Obora Vřísek
23:22Rozhovor s Kamilou Minaříkovou o dalším vzdělávání a stavu zvěře
23:30Řezbářská dílna Miroslava Třmínka
23:40Rozhovor s Milošem Voglem nad jeho fotografiemi

26. 01. 2021

00:00MS Bechlín
00:10Rozhovor s Oldřichem Matouchem o výskytu vztekliny v Evropě
00:20Jak se cvičí psi na vyhledávání otrávených ptáků
00:29Rozhovor s Ondřejem Salabou o lovecké turistice a zbraních
00:40Juniorské mistrovství ČR ve vábení jelenů
00:47Fotografie Miloše Vogla
01:00Rozhovor s Josefem Novákem o kynologii a loveckých psech
01:08Srážky se zvěří - pohledem Centra dopravního výzkumu v Olomouci
01:19Rozhovor s Kamilou Minaříkovou o osvětě a kurzech myslivosti
01:29Archa Liberec - Centrum pro zvířata v nouzi
01:40Rozhovor s Josefem Kaprasem o vábničkách a filmu Muži v říji
02:00Tipy pro práci honců v leči
02:09Rozhovor s Ondřejem Pecháčkem o personální situaci v lesnictví a obnově lesa
02:19Svatohubertská mše ve Sv. Janu u Sedlčan 2019
02:27Karel Hurdálek - malíř a řezbář
02:34Rozhovor s Josefem Novákem o zkušebním řádu loveckých psů a novelizaci zákona o veterinární péči
02:44Výstava Jana Holkupa - Lovec posedů
03:00Rozhovor s Ondřejem Matoušem o výstavě Natura Viva
03:09Jak na zbrojní průkaz
03:19Rozhovor s Jiřím Huškem o návratu vlka a vztazích s myslivci
03:30Myslivecké zbraně - samonabíjecí brokovnice
03:36Myslivecké zbraně - optika
03:43Rozhovor s Miroslavem Tomanem nejen o kůrovcové kalamitě
04:00Konference vlk a vydra v Hradci Králové 2020
04:11Rozhovor s Michaelou Fialovou o lovu v zahraničí
04:21Česká lesnická akademie Trutnov
04:32Rozhovor s Milošem Fischerem o sokolnictví
04:42Miroslav Třmínek - řezbář
05:00Rozhovor s Janou Čackou o rekreaci v lese a inventarizaci lesů
05:09Sokolnický lov na Opočně 2019
05:18Rozhovor s Lucií Kolouchovou o zkouškách z myslivosti a zkouškách lesních hospodářů
05:28Zdeněk Carpin Nadymáček - malíř a rytec do paroží
05:39Rozhovor s Jiřím Huškem o bezzásahových územích
06:00Chovatelská stanice Nord Bohemia Sheram
06:10Rozhovor s Oldřichem Koudelkou o jeho uměleckých a mysliveckých začátcích
06:21Myslivecké zbraně - opakovací brokovnice
06:29Fotografie Miloše Vogla
06:33Rozhovor s Otou Buršíkem o barvářnících a barvářích
06:4326. Svatohubertské slavnosti na Kuksu
07:00Rozhovor s Ondřejem Salabou o preparaci
07:09Jak instalovat pachový ohradník
07:19Rozhovor s Milošem Fischerem o Myslivosti, s.r.o.
07:29Honební společenství Tuhaň
07:40Rozhovor s Josefem Kaprasem o kapele Markazíni
08:00Myslivecké slavnosti v Národním zemědělském muzeu v Praze 2019
08:09Rozhovor s Josefem Novákem o kynologických akcích
08:18Srážky se zvěří - systémová opatření a statistiky
08:28Rozhovor s Jiřím Huškem o organizacích a ochraně životního prostředí
08:38Střelecký závod v liberecké Aréně 2020
09:00Rozhovor s Karlem Svaškem nad jeho fotografiemi
09:10Myslivecký den - Smržovka 2020
09:21Rozhovor s Otou Buršíkem o barvářských zkouškách
09:31Pachové ohradníky
09:42Rozhovor s Ondřejem Matoušem o výstavišti v Lysé nad Labem a Natuře Vivě
10:00Naháňka MS Sv. Jan u Sedlčan 2019
10:08Rozhovor s Miroslavem Kutalem o výskytu vlka
10:19Myslivecké zbraně - brokovnice
10:30Rozhovor s Ondřejem Pecháčkem o lesnictví
10:40Myslivecké zbraně - kombinované zbraně
10:46Myslivecké zbraně - střelivo Eley
11:00Rozhovor s Antonínem Havlátem o fotografování přírody
11:09Lov se sokolníky Jičíněves
11:18Rozhovor s Otou Buršíkem o bezpečnosti na lovu a jeho vztahu k lesnictví a myslivosti
11:28František Mlčoch - autor myslivecké poezie
11:38Rozhovor s Oldřichem Matouchem o vzteklině
12:00Svatohuberstké kulinářské slavnosti v Klokočné 2019
12:08Rozhovor s Michaelou Fialovou o jejích začátcích a zájmech
12:17Výstava Hraběcí obory v Hejnicích
12:25Rozhovor s Kamilou Minaříkovou o myslivosti a OMS Chomutov
12:35Myslivecké zbraně - malorážky
12:41Fotografie Václava Přibáně
13:00Rozhovor s Josefem Kaprasem o jeho začátcích a ukázky vábení
13:10S Pavlem Schererem o srnčí zvěři - osvěta o srnčatech
13:18Rozhovor s Janou Čackou o ÚHÚLu a hospodaření v lese
13:29Jan Kupka - předseda Klubu vábičů - 1. díl
13:39Rozhovor s Pavlem Černým o myslivosti a právu legálně vlastnit zbraň
14:00Jitka Přibylová Vaňková - spisovatelka
14:10Rozhovor s Ondřejem Salabou o preparaci trofejí ze zahraničí
14:20MS Orel Darkovice-Darkovičky
14:31Rozhovor s Milošem Fischerem o lovu a myslivosti
14:41Ohlédnutí za výstavou Natura Viva 2020
14:47Fotografie Adama Simandela
15:00Rozhovor s Michaelou Fialovou o přednáškách a osvětě
15:10Myslivecký kurz v Děčíně
15:18Rozhovor s Josefem Kaprasem o vábení a soutěžích ve vábení
15:28Myslivecké zbraně - kulovnice
15:35Výstava trofejí
15:40S Pavlem Schererem o srnčí zvěři - odhad věku a průběrný odstřel
16:00Rozhovor s Barborou Kopáčkovou nejen o Zlaté srnčí trofeji
16:09Tipy pro práci vůdců v leči
16:19Natura Viva 2020 - den 1
16:31Natura Viva 2020 - den 2
16:43Natura Viva 2020 - den 3
17:00Odchov zajíce polního
17:11Rozhovor s Jitkou Vaňkovou Přibylovou o kroužku mladých myslivců a ochránců přírody
17:20Česká zemědělská univerzita v Praze
17:29Rozhovor s Janem Korytářem o projektu Nový prales
17:38Naháňka klubu Dámy české myslivosti v Hartmanicích
18:00Rozhovor s Petrem Dudou o mysliveckém troubení a loveckých rozích
19:00Obora Sedlice - černá zvěř
19:09Rozhovor s Lucií Kolouchovou o jejím vztahu k myslivosti
19:18Myslivecké zbraně - brokovnice značky Cesar Guerini
19:25Ples OMS Prostějov 2020
19:32Rozhovor s Rudolfem Slabou nejen o lovecké kynologii
19:43Hon na drobnou zvěř v HS Litohlavy-Klabava
20:00Rozhovor s Michaelou Fialovou o hospodaření a konzumaci masa
20:09Intoxikace psů
20:20Rozhovor s Oldřichem Koudelkou nejen o dodržování bezpečnosti na lovech
20:29S Pavlem Schererem o srnčí zvěři - publikační a přednášková činnost
20:40Rozhovor s Lucií Kolouchovou o mysliveckých vyznamenáních
21:00Polomy Stráž nad Nisou
21:11Rozhovor s Ondřejem Pecháčkem o škodách na lesních porostech způsobených zvěří
21:21Barvářské zkoušky v Bezděkově
21:31Rozhovor s Ondřejem Salabou o jeho preparátorské činnosti
21:39Fotografie Václava Přibáně
21:44Obora Hrádeček
22:00Rozhovor s Milošem Pochobradským o České lesnické akademii Trutnov
22:10Petr Hrach - karikaturista a ilustrátor
22:18Rozhovor s Karlem Svaškem o jeho fotografických začátcích
22:28Spolek Sovín
22:38Rozhovor s Oldřichem Matouchem o postupné redukci vztekliny
23:00Mistrovství ČR ve vábení jelenů na Ohradě 2019
23:11Rozhovor s Michaelou Fialovou o lovu a zbraních
23:21Obora Vřísek
23:33Rozhovor s Kamilou Minaříkovou o dalším vzdělávání a stavu zvěře
23:41Řezbářská dílna Miroslava Třmínka

27. 01. 2021

00:00Rozhovor s Milošem Voglem nad jeho fotografiemi
00:10MS Bechlín
00:21Rozhovor s Oldřichem Matouchem o výskytu vztekliny v Evropě
00:31Jak se cvičí psi na vyhledávání otrávených ptáků
00:40Rozhovor s Ondřejem Salabou o lovecké turistice a zbraních
01:00Juniorské mistrovství ČR ve vábení jelenů
01:07Fotografie Miloše Vogla
01:11Rozhovor s Josefem Novákem o kynologii a loveckých psech
01:20Srážky se zvěří - pohledem Centra dopravního výzkumu v Olomouci
01:31Rozhovor s Kamilou Minaříkovou o osvětě a kurzech myslivosti
01:40Archa Liberec - Centrum pro zvířata v nouzi
02:00Rozhovor s Josefem Kaprasem o vábničkách a filmu Muži v říji
02:09Tipy pro práci honců v leči
02:18Rozhovor s Ondřejem Pecháčkem o personální situaci v lesnictví a obnově lesa
02:28Svatohubertská mše ve Sv. Janu u Sedlčan 2019
02:36Karel Hurdálek - malíř a řezbář
02:43Rozhovor s Josefem Novákem o zkušebním řádu loveckých psů a novelizaci zákona o veterinární péči
03:00Výstava Jana Holkupa - Lovec posedů
03:10Rozhovor s Ondřejem Matoušem o výstavě Natura Viva
03:20Jak na zbrojní průkaz
03:30Rozhovor s Jiřím Huškem o návratu vlka a vztazích s myslivci
03:40Myslivecké zbraně - samonabíjecí brokovnice
03:46Myslivecké zbraně - optika
04:00Rozhovor s Miroslavem Tomanem nejen o kůrovcové kalamitě
04:09Konference vlk a vydra v Hradci Králové 2020
04:20Rozhovor s Michaelou Fialovou o lovu v zahraničí
04:30Česká lesnická akademie Trutnov
04:42Rozhovor s Milošem Fischerem o sokolnictví
05:00Miroslav Třmínek - řezbář
05:11Rozhovor s Janou Čackou o rekreaci v lese a inventarizaci lesů
05:20Sokolnický lov na Opočně 2019
05:29Rozhovor s Lucií Kolouchovou o zkouškách z myslivosti a zkouškách lesních hospodářů
05:39Zdeněk Carpin Nadymáček - malíř a rytec do paroží
06:00Rozhovor s Jiřím Huškem o bezzásahových územích
06:10Chovatelská stanice Nord Bohemia Sheram
06:21Rozhovor s Oldřichem Koudelkou o jeho uměleckých a mysliveckých začátcích
06:31Myslivecké zbraně - opakovací brokovnice
06:39Fotografie Miloše Vogla
06:43Rozhovor s Otou Buršíkem o barvářnících a barvářích
07:0026. Svatohubertské slavnosti na Kuksu
07:08Rozhovor s Ondřejem Salabou o preparaci
07:18Jak instalovat pachový ohradník
07:27Rozhovor s Milošem Fischerem o Myslivosti, s.r.o.
07:38Honební společenství Tuhaň
08:00Rozhovor s Josefem Kaprasem o kapele Markazíni
08:10Myslivecké slavnosti v Národním zemědělském muzeu v Praze 2019
08:19Rozhovor s Josefem Novákem o kynologických akcích
08:28Srážky se zvěří - systémová opatření a statistiky
08:39Rozhovor s Jiřím Huškem o organizacích a ochraně životního prostředí
09:00Střelecký závod v liberecké Aréně 2020
09:09Rozhovor s Karlem Svaškem nad jeho fotografiemi
09:19Myslivecký den - Smržovka 2020
09:30Rozhovor s Otou Buršíkem o barvářských zkouškách
09:41Pachové ohradníky
10:00Rozhovor s Ondřejem Matoušem o výstavišti v Lysé nad Labem a Natuře Vivě
10:09Naháňka MS Sv. Jan u Sedlčan 2019
10:18Rozhovor s Miroslavem Kutalem o výskytu vlka
10:28Myslivecké zbraně - brokovnice
10:40Rozhovor s Ondřejem Pecháčkem o lesnictví
11:00Myslivecké zbraně - kombinované zbraně
11:05Myslivecké zbraně - střelivo Eley
11:11Rozhovor s Antonínem Havlátem o fotografování přírody
11:20Lov se sokolníky Jičíněves
11:29Rozhovor s Otou Buršíkem o bezpečnosti na lovu a jeho vztahu k lesnictví a myslivosti
11:39František Mlčoch - autor myslivecké poezie
12:00Rozhovor s Oldřichem Matouchem o vzteklině
12:10Svatohuberstké kulinářské slavnosti v Klokočné 2019
12:19Rozhovor s Michaelou Fialovou o jejích začátcích a zájmech
12:28Výstava Hraběcí obory v Hejnicích
12:36Rozhovor s Kamilou Minaříkovou o myslivosti a OMS Chomutov
13:00Myslivecké zbraně - malorážky
13:05Fotografie Václava Přibáně
13:10Rozhovor s Josefem Kaprasem o jeho začátcích a ukázky vábení
13:21S Pavlem Schererem o srnčí zvěři - osvěta o srnčatech
13:28Rozhovor s Janou Čackou o ÚHÚLu a hospodaření v lese
13:39Jan Kupka - předseda Klubu vábičů - 1. díl
14:00Rozhovor s Pavlem Černým o myslivosti a právu legálně vlastnit zbraň
14:09Jitka Přibylová Vaňková - spisovatelka
14:20Rozhovor s Ondřejem Salabou o preparaci trofejí ze zahraničí
14:29MS Orel Darkovice-Darkovičky
14:40Rozhovor s Milošem Fischerem o lovu a myslivosti
15:00Ohlédnutí za výstavou Natura Viva 2020
15:06Fotografie Adama Simandela
15:11Rozhovor s Michaelou Fialovou o přednáškách a osvětě
15:21Myslivecký kurz v Děčíně
15:30Rozhovor s Josefem Kaprasem o vábení a soutěžích ve vábení
15:39Myslivecké zbraně - kulovnice
15:47Výstava trofejí
16:00S Pavlem Schererem o srnčí zvěři - odhad věku a průběrný odstřel
16:10Rozhovor s Barborou Kopáčkovou nejen o Zlaté srnčí trofeji
16:19Tipy pro práci vůdců v leči
16:30Natura Viva 2020 - den 1
16:41Natura Viva 2020 - den 2
17:00Natura Viva 2020 - den 3
17:11Odchov zajíce polního
17:22Rozhovor s Jitkou Vaňkovou Přibylovou o kroužku mladých myslivců a ochránců přírody
17:31Česká zemědělská univerzita v Praze
17:40Rozhovor s Janem Korytářem o projektu Nový prales
18:00Josef Drmota - spisovatel, pedagog a myslivec
19:00Rozhovor s Petrem Dudou o mysliveckém troubení a loveckých rozích
19:11Obora Sedlice - černá zvěř
19:20Rozhovor s Lucií Kolouchovou o jejím vztahu k myslivosti
19:29Myslivecké zbraně - brokovnice značky Cesar Guerini
19:36Ples OMS Prostějov 2020
19:43Rozhovor s Rudolfem Slabou nejen o lovecké kynologii
20:00Hon na drobnou zvěř v HS Litohlavy-Klabava
20:08Rozhovor s Michaelou Fialovou o hospodaření a konzumaci masa
20:17Intoxikace psů
20:28Rozhovor s Oldřichem Koudelkou nejen o dodržování bezpečnosti na lovech
20:37S Pavlem Schererem o srnčí zvěři - publikační a přednášková činnost
21:00Rozhovor s Lucií Kolouchovou o mysliveckých vyznamenáních
21:08Polomy Stráž nad Nisou
21:19Rozhovor s Ondřejem Pecháčkem o škodách na lesních porostech způsobených zvěří
21:30Barvářské zkoušky v Bezděkově
21:39Rozhovor s Ondřejem Salabou o jeho preparátorské činnosti
21:47Fotografie Václava Přibáně
22:00Obora Hrádeček
22:09Rozhovor s Milošem Pochobradským o České lesnické akademii Trutnov
22:19Petr Hrach - karikaturista a ilustrátor
22:28Rozhovor s Karlem Svaškem o jeho fotografických začátcích
22:38Spolek Sovín
23:00Rozhovor s Oldřichem Matouchem o postupné redukci vztekliny
23:10Mistrovství ČR ve vábení jelenů na Ohradě 2019
23:21Rozhovor s Michaelou Fialovou o lovu a zbraních
23:32Obora Vřísek
23:43Rozhovor s Kamilou Minaříkovou o dalším vzdělávání a stavu zvěře

28. 01. 2021

00:00Řezbářská dílna Miroslava Třmínka
00:10Rozhovor s Milošem Voglem nad jeho fotografiemi
00:21MS Bechlín
00:31Rozhovor s Oldřichem Matouchem o výskytu vztekliny v Evropě
00:41Jak se cvičí psi na vyhledávání otrávených ptáků
01:00Rozhovor s Ondřejem Salabou o lovecké turistice a zbraních
01:10Juniorské mistrovství ČR ve vábení jelenů
01:17Fotografie Miloše Vogla
01:21Rozhovor s Josefem Novákem o kynologii a loveckých psech
01:30Srážky se zvěří - pohledem Centra dopravního výzkumu v Olomouci
01:41Rozhovor s Kamilou Minaříkovou o osvětě a kurzech myslivosti
02:00Archa Liberec - Centrum pro zvířata v nouzi
02:11Rozhovor s Josefem Kaprasem o vábničkách a filmu Muži v říji
02:20Tipy pro práci honců v leči
02:30Rozhovor s Ondřejem Pecháčkem o personální situaci v lesnictví a obnově lesa
02:39Svatohubertská mše ve Sv. Janu u Sedlčan 2019
02:47Karel Hurdálek - malíř a řezbář
03:00Rozhovor s Josefem Novákem o zkušebním řádu loveckých psů a novelizaci zákona o veterinární péči
03:09Výstava Jana Holkupa - Lovec posedů
03:19Rozhovor s Ondřejem Matoušem o výstavě Natura Viva
03:29Jak na zbrojní průkaz
03:39Rozhovor s Jiřím Huškem o návratu vlka a vztazích s myslivci
04:00Myslivecké zbraně - samonabíjecí brokovnice
04:06Myslivecké zbraně - optika
04:13Rozhovor s Miroslavem Tomanem nejen o kůrovcové kalamitě
04:22Konference vlk a vydra v Hradci Králové 2020
04:34Rozhovor s Michaelou Fialovou o lovu v zahraničí
04:44Česká lesnická akademie Trutnov
05:00Rozhovor s Milošem Fischerem o sokolnictví
05:10Miroslav Třmínek - řezbář
05:21Rozhovor s Janou Čackou o rekreaci v lese a inventarizaci lesů
05:30Sokolnický lov na Opočně 2019
05:39Rozhovor s Lucií Kolouchovou o zkouškách z myslivosti a zkouškách lesních hospodářů
06:00Zdeněk Carpin Nadymáček - malíř a rytec do paroží
06:11Rozhovor s Jiřím Huškem o bezzásahových územích
06:21Chovatelská stanice Nord Bohemia Sheram
06:32Rozhovor s Oldřichem Koudelkou o jeho uměleckých a mysliveckých začátcích
06:42Myslivecké zbraně - opakovací brokovnice
06:50Fotografie Miloše Vogla
07:00Rozhovor s Otou Buršíkem o barvářnících a barvářích
07:1026. Svatohubertské slavnosti na Kuksu
07:18Rozhovor s Ondřejem Salabou o preparaci
07:28Jak instalovat pachový ohradník
07:38Rozhovor s Milošem Fischerem o Myslivosti, s.r.o.
08:00Honební společenství Tuhaň
08:11Rozhovor s Josefem Kaprasem o kapele Markazíni
08:21Myslivecké slavnosti v Národním zemědělském muzeu v Praze 2019
08:30Rozhovor s Josefem Novákem o kynologických akcích
08:39Srážky se zvěří - systémová opatření a statistiky
09:00Rozhovor s Jiřím Huškem o organizacích a ochraně životního prostředí
09:09Střelecký závod v liberecké Aréně 2020
09:19Rozhovor s Karlem Svaškem nad jeho fotografiemi
09:29Myslivecký den - Smržovka 2020
09:40Rozhovor s Otou Buršíkem o barvářských zkouškách
10:00Pachové ohradníky
10:10Rozhovor s Ondřejem Matoušem o výstavišti v Lysé nad Labem a Natuře Vivě
10:20Naháňka MS Sv. Jan u Sedlčan 2019
10:29Rozhovor s Miroslavem Kutalem o výskytu vlka
10:39Myslivecké zbraně - brokovnice
11:00Rozhovor s Ondřejem Pecháčkem o lesnictví
11:10Myslivecké zbraně - kombinované zbraně
11:15Myslivecké zbraně - střelivo Eley
11:21Rozhovor s Antonínem Havlátem o fotografování přírody
11:31Lov se sokolníky Jičíněves
11:39Rozhovor s Otou Buršíkem o bezpečnosti na lovu a jeho vztahu k lesnictví a myslivosti
12:00František Mlčoch - autor myslivecké poezie
12:09Rozhovor s Oldřichem Matouchem o vzteklině
12:20Svatohuberstké kulinářské slavnosti v Klokočné 2019
12:28Rozhovor s Michaelou Fialovou o jejích začátcích a zájmech
12:37Výstava Hraběcí obory v Hejnicích
13:00Rozhovor s Kamilou Minaříkovou o myslivosti a OMS Chomutov
13:09Myslivecké zbraně - malorážky
13:15Fotografie Václava Přibáně
13:20Rozhovor s Josefem Kaprasem o jeho začátcích a ukázky vábení
13:31S Pavlem Schererem o srnčí zvěři - osvěta o srnčatech
13:38Rozhovor s Janou Čackou o ÚHÚLu a hospodaření v lese
14:00Jan Kupka - předseda Klubu vábičů - 1. díl
14:10Rozhovor s Pavlem Černým o myslivosti a právu legálně vlastnit zbraň
14:19Jitka Přibylová Vaňková - spisovatelka
14:30Rozhovor s Ondřejem Salabou o preparaci trofejí ze zahraničí
14:40MS Orel Darkovice-Darkovičky
15:00Rozhovor s Milošem Fischerem o lovu a myslivosti
15:10Ohlédnutí za výstavou Natura Viva 2020
15:16Fotografie Adama Simandela
15:21Rozhovor s Michaelou Fialovou o přednáškách a osvětě
15:31Myslivecký kurz v Děčíně
15:40Rozhovor s Josefem Kaprasem o vábení a soutěžích ve vábení
16:00Myslivecké zbraně - kulovnice
16:07Výstava trofejí
16:12S Pavlem Schererem o srnčí zvěři - odhad věku a průběrný odstřel
16:23Rozhovor s Barborou Kopáčkovou nejen o Zlaté srnčí trofeji
16:32Tipy pro práci vůdců v leči
16:43Natura Viva 2020 - den 1
17:00Natura Viva 2020 - den 2
17:12Natura Viva 2020 - den 3
17:24Odchov zajíce polního
17:35Rozhovor s Jitkou Vaňkovou Přibylovou o kroužku mladých myslivců a ochránců přírody
17:44Česká zemědělská univerzita v Praze
18:00Rozhovor s Milošem Fischerem o jeho autorství, časopisu Myslivost a stavu české myslivosti
19:00Josef Drmota - spisovatel, pedagog a myslivec
19:11Rozhovor s Petrem Dudou o mysliveckém troubení a loveckých rozích
19:22Obora Sedlice - černá zvěř
19:31Rozhovor s Lucií Kolouchovou o jejím vztahu k myslivosti
19:40Myslivecké zbraně - brokovnice značky Cesar Guerini
19:47Ples OMS Prostějov 2020
20:00Rozhovor s Rudolfem Slabou nejen o lovecké kynologii
20:10Hon na drobnou zvěř v HS Litohlavy-Klabava
20:18Rozhovor s Michaelou Fialovou o hospodaření a konzumaci masa
20:27Intoxikace psů
20:38Rozhovor s Oldřichem Koudelkou nejen o dodržování bezpečnosti na lovech
21:00S Pavlem Schererem o srnčí zvěři - publikační a přednášková činnost
21:11Rozhovor s Lucií Kolouchovou o mysliveckých vyznamenáních
21:19Polomy Stráž nad Nisou
21:31Rozhovor s Ondřejem Pecháčkem o škodách na lesních porostech způsobených zvěří
21:41Barvářské zkoušky v Bezděkově
22:00Rozhovor s Ondřejem Salabou o jeho preparátorské činnosti
22:08Fotografie Václava Přibáně
22:13Obora Hrádeček
22:22Rozhovor s Milošem Pochobradským o České lesnické akademii Trutnov
22:32Petr Hrach - karikaturista a ilustrátor
22:41Rozhovor s Karlem Svaškem o jeho fotografických začátcích
23:00Spolek Sovín
23:09Rozhovor s Oldřichem Matouchem o postupné redukci vztekliny
23:19Mistrovství ČR ve vábení jelenů na Ohradě 2019
23:30Rozhovor s Michaelou Fialovou o lovu a zbraních
23:41Obora Vřísek

29. 01. 2021

00:00Rozhovor s Kamilou Minaříkovou o dalším vzdělávání a stavu zvěře
00:08Řezbářská dílna Miroslava Třmínka
00:18Rozhovor s Milošem Voglem nad jeho fotografiemi
00:29MS Bechlín
00:39Rozhovor s Oldřichem Matouchem o výskytu vztekliny v Evropě
01:00Jak se cvičí psi na vyhledávání otrávených ptáků
01:09Rozhovor s Ondřejem Salabou o lovecké turistice a zbraních
01:19Juniorské mistrovství ČR ve vábení jelenů
01:26Fotografie Miloše Vogla
01:30Rozhovor s Josefem Novákem o kynologii a loveckých psech
01:39Srážky se zvěří - pohledem Centra dopravního výzkumu v Olomouci
02:00Rozhovor s Kamilou Minaříkovou o osvětě a kurzech myslivosti
02:09Archa Liberec - Centrum pro zvířata v nouzi
02:20Rozhovor s Josefem Kaprasem o vábničkách a filmu Muži v říji
02:29Tipy pro práci honců v leči
02:39Rozhovor s Ondřejem Pecháčkem o personální situaci v lesnictví a obnově lesa
03:00Svatohubertská mše ve Sv. Janu u Sedlčan 2019
03:07Karel Hurdálek - malíř a řezbář
03:15Rozhovor s Josefem Novákem o zkušebním řádu loveckých psů a novelizaci zákona o veterinární péči
03:24Výstava Jana Holkupa - Lovec posedů
03:34Rozhovor s Ondřejem Matoušem o výstavě Natura Viva
03:44Jak na zbrojní průkaz
04:00Rozhovor s Jiřím Huškem o návratu vlka a vztazích s myslivci
04:10Myslivecké zbraně - samonabíjecí brokovnice
04:16Myslivecké zbraně - optika
04:23Rozhovor s Miroslavem Tomanem nejen o kůrovcové kalamitě
04:33Konference vlk a vydra v Hradci Králové 2020
04:44Rozhovor s Michaelou Fialovou o lovu v zahraničí
05:00Česká lesnická akademie Trutnov
05:11Rozhovor s Milošem Fischerem o sokolnictví
05:21Miroslav Třmínek - řezbář
05:32Rozhovor s Janou Čackou o rekreaci v lese a inventarizaci lesů
05:42Sokolnický lov na Opočně 2019
06:00Rozhovor s Lucií Kolouchovou o zkouškách z myslivosti a zkouškách lesních hospodářů
06:10Zdeněk Carpin Nadymáček - malíř a rytec do paroží
06:21Rozhovor s Jiřím Huškem o bezzásahových územích
06:31Chovatelská stanice Nord Bohemia Sheram
06:42Rozhovor s Oldřichem Koudelkou o jeho uměleckých a mysliveckých začátcích
07:00Myslivecké zbraně - opakovací brokovnice
07:07Fotografie Miloše Vogla
07:12Rozhovor s Otou Buršíkem o barvářnících a barvářích
07:2226. Svatohubertské slavnosti na Kuksu
07:30Rozhovor s Ondřejem Salabou o preparaci
07:40Jak instalovat pachový ohradník
08:00Rozhovor s Milošem Fischerem o Myslivosti, s.r.o.
08:10Honební společenství Tuhaň
08:21Rozhovor s Josefem Kaprasem o kapele Markazíni
08:32Myslivecké slavnosti v Národním zemědělském muzeu v Praze 2019
08:41Rozhovor s Josefem Novákem o kynologických akcích
09:00Srážky se zvěří - systémová opatření a statistiky
09:10Rozhovor s Jiřím Huškem o organizacích a ochraně životního prostředí
09:20Střelecký závod v liberecké Aréně 2020
09:29Rozhovor s Karlem Svaškem nad jeho fotografiemi
09:40Myslivecký den - Smržovka 2020
10:00Rozhovor s Otou Buršíkem o barvářských zkouškách
10:10Pachové ohradníky
10:21Rozhovor s Ondřejem Matoušem o výstavišti v Lysé nad Labem a Natuře Vivě
10:30Naháňka MS Sv. Jan u Sedlčan 2019
10:39Rozhovor s Miroslavem Kutalem o výskytu vlka
11:00Myslivecké zbraně - brokovnice
11:11Rozhovor s Ondřejem Pecháčkem o lesnictví
11:21Myslivecké zbraně - kombinované zbraně
11:27Myslivecké zbraně - střelivo Eley
11:32Rozhovor s Antonínem Havlátem o fotografování přírody
11:42Lov se sokolníky Jičíněves
12:00Rozhovor s Otou Buršíkem o bezpečnosti na lovu a jeho vztahu k lesnictví a myslivosti
12:10František Mlčoch - autor myslivecké poezie
12:20Rozhovor s Oldřichem Matouchem o vzteklině
12:30Svatohuberstké kulinářské slavnosti v Klokočné 2019
12:39Rozhovor s Michaelou Fialovou o jejích začátcích a zájmech
13:00Výstava Hraběcí obory v Hejnicích
13:08Rozhovor s Kamilou Minaříkovou o myslivosti a OMS Chomutov
13:17Myslivecké zbraně - malorážky
13:23Fotografie Václava Přibáně
13:28Rozhovor s Josefem Kaprasem o jeho začátcích a ukázky vábení
13:39S Pavlem Schererem o srnčí zvěři - osvěta o srnčatech
14:00Rozhovor s Janou Čackou o ÚHÚLu a hospodaření v lese
14:10Jan Kupka - předseda Klubu vábičů - 1. díl
14:21Rozhovor s Pavlem Černým o myslivosti a právu legálně vlastnit zbraň
14:30Jitka Přibylová Vaňková - spisovatelka
14:41Rozhovor s Ondřejem Salabou o preparaci trofejí ze zahraničí
15:00MS Orel Darkovice-Darkovičky
15:11Rozhovor s Milošem Fischerem o lovu a myslivosti
15:21Ohlédnutí za výstavou Natura Viva 2020
15:27Fotografie Adama Simandela
15:32Rozhovor s Michaelou Fialovou o přednáškách a osvětě
15:43Myslivecký kurz v Děčíně
16:00Rozhovor s Josefem Kaprasem o vábení a soutěžích ve vábení
16:09Myslivecké zbraně - kulovnice
16:16Výstava trofejí
16:22S Pavlem Schererem o srnčí zvěři - odhad věku a průběrný odstřel
16:32Rozhovor s Barborou Kopáčkovou nejen o Zlaté srnčí trofeji
16:41Tipy pro práci vůdců v leči
17:00Natura Viva 2020 - den 1
17:11Natura Viva 2020 - den 2
17:23Natura Viva 2020 - den 3
17:35Odchov zajíce polního
17:46Rozhovor s Jitkou Vaňkovou Přibylovou o kroužku mladých myslivců a ochránců přírody
18:00Projekt S Hubertem do školy aneb dotkni se křídel
19:00Rozhovor s Milošem Fischerem o jeho autorství, časopisu Myslivost a stavu české myslivosti
19:09Josef Drmota - spisovatel, pedagog a myslivec
19:20Rozhovor s Petrem Dudou o mysliveckém troubení a loveckých rozích
19:31Obora Sedlice - černá zvěř
19:40Rozhovor s Lucií Kolouchovou o jejím vztahu k myslivosti
20:00Myslivecké zbraně - brokovnice značky Cesar Guerini
20:07Ples OMS Prostějov 2020
20:14Rozhovor s Rudolfem Slabou nejen o lovecké kynologii
20:25Hon na drobnou zvěř v HS Litohlavy-Klabava
20:33Rozhovor s Michaelou Fialovou o hospodaření a konzumaci masa
20:42Intoxikace psů
21:00Rozhovor s Oldřichem Koudelkou nejen o dodržování bezpečnosti na lovech
21:09S Pavlem Schererem o srnčí zvěři - publikační a přednášková činnost
21:20Rozhovor s Lucií Kolouchovou o mysliveckých vyznamenáních
21:29Polomy Stráž nad Nisou
21:40Rozhovor s Ondřejem Pecháčkem o škodách na lesních porostech způsobených zvěří
22:00Barvářské zkoušky v Bezděkově
22:09Rozhovor s Ondřejem Salabou o jeho preparátorské činnosti
22:17Fotografie Václava Přibáně
22:22Obora Hrádeček
22:32Rozhovor s Milošem Pochobradským o České lesnické akademii Trutnov
22:42Petr Hrach - karikaturista a ilustrátor
23:00Rozhovor s Karlem Svaškem o jeho fotografických začátcích
23:09Spolek Sovín
23:19Rozhovor s Oldřichem Matouchem o postupné redukci vztekliny
23:29Mistrovství ČR ve vábení jelenů na Ohradě 2019
23:40Rozhovor s Michaelou Fialovou o lovu a zbraních

© 2019 RTM plus s.r.o., orgánem dohledu je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání www.rrtv.cz.