.

Jaroslav Horáček - předseda Asociace chovatelů zajíců v Čechách a na Moravě

© 2019 RTM plus s.r.o., orgánem dohledu je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání www.rrtv.cz.